Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – co w projekcie uchwały?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – co w projekcie uchwały? fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego został skierowany projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Prócz zapowiadanych wcześniej 6 mld zł projekt zakłada wydatkowanie drugich 6 mld złotych. W tym drugim przypadku środki będą dzielone nie według algorytmu, lecz dość uznaniowo przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów.

Pierwsze 6 mld złotych już niebawem

Według projektowanej uchwały o środki z puli 5 mld złotych dla gmin i 1 mld złotych dla powiatów, których konkretny podział wg algorytmu zawierają załączniki nr 1 i 2 do projektu uchwały, będzie można wnioskować od 27 lipca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 roku. Warto dodać, że składanie wniosków ma następować tylko i wyłącznie elektroniczną skrzynkę podawczą – do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewodów.

Druga pula – premier zdecyduje

W tym przypadku Prezes Rady Ministrów powoła Komisję do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego (składającą się wyłącznie z przedstawicieli wyznaczonych przez kilka centralnych organów administracji rządowej), która będzie oceniała wnioski i rekomendowała premierowi wysokość środków przyznawanych poszczególnym wnioskom. Komisja oceniając wnioski ma brać pod uwagę:

  1. realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
  2. kompleksowość planowanych inwestycji;
  3. ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
  4. koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
  5. liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
  6. relację kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu;
  7. wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
  8. zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prezes Rady Ministrów w 2020 roku ma ogłosić dwa nabory na środki z tej puli.

Pt., 24 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel