Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Likwidacja gimnazjum nie oznacza utraty dotacji

Likwidacja gimnazjum nie oznacza utraty dotacji fotolia.pl

Ministerstwo rozwoju opublikowało komunikat, w którym wyjaśnia, że likwidacja gimnazjów nie oznacza automatycznej utraty dotacji unijnej na realizowane przez nie projekty. "Zobowiązania podjęte przez beneficjentów w zakresie zachowania trwałości rezultatów przedsięwzięć sfinansowanych z funduszy europejskich w sytuacji zmiany struktury szkół, w tym stopniowego wygaszania gimnazjów, będą każdorazowo wymagały szczegółowej analizy pod kątem możliwości dalszego wykorzystania tych rezultatów do osiągnięcia celów edukacyjnych i zachowania ich funkcji oświatowych."

Ważna funkcja i cel, a nie forma

Resor wyjaśnia, że celem wsparcia z funduszy unijnych w sektorze szkolnictwa powszechnego jest wyposażenie przyszłych absolwentów szkół w kompetencje umożliwiające sprawne ich funkcjonowanie na rynku pracy. Cel ten może zostać zrealizowany w różnej strukturze poziomów kształcenia i różnych placówkach edukacyjnych. Inwestycje w infrastrukturę oświatową, w tym wyposażenie szkół, są wyłącznie środkiem umożliwiającym osiągnięcie tak zdefiniowanego celu i mają charakter subsydiarny wobec skierowanych do uczniów działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministertwo zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 71 tzw. rozporządzenia ogólnego, zwrotu pieniędzy dla projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020 dokonuje się w okresie pięciu lat od płatności końcowej, o ile zajdzie istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Podobne regulacje zawarto w art. 57 rozporządzenia ogólnego nr 1083/2006 w odniesieniu do projektów finansowanych z perspektywy 2007-2013. W związku z tym każdy przypadek naruszenia zasad trwałości interwencji powinien być indywidualnie analizowany.

Zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów, będą mogły być przenoszone na inne podmioty (szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące) w ramach sukcesji prawnej, pod warunkiem, że zakładane cele projektu będą nadal realizowane, a funkcje oświatowe infrastruktury dofinansowanej z funduszy UE zostaną utrzymane.

Urzędy marszałkowskie poinformowane

Ministerstwo Rozwoju przekazało instytucjom zarządzającym regionalnymi programami operacyjnymi, czyli zarządom województw wytyczne. Ale jednocześnie, są one nadal przedmiotem analiz resortów rozwoju i edukacji.

Źródło: mr.gov.pl

Czw., 15 Gr. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża