Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

POWER: skuteczna pomoc społeczna

POWER: skuteczna pomoc społeczna fotolia.pl
Resort polityki społecznej zaplanował w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój szereg konkursów i projektów pozakonkursowych w sektorze polityki społecznej. Nabory w niektórych przypadkach się odbyły. Kolejne konkursy i projekty pozakonkursowe zaplanowane zostały na bieżący rok.
 
Pomoc dla OPS
 
W lutym zakończył się nabór wniosków od ośrodków pomocy społecznej do działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wybrane zostały ośrodki, w których wdrożone zostaną usprawnienia organizacyjne, polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Z listą zwycięzców można zapoznać się tutaj.
 
Wypracowanie narzędzi systemowych i szkolenia dla pracowników socjalnych
 
Kolejne konkursy z tego działania przewidziane są do uruchomienia we wrześniu i październiku br. Zapisano je w przyjętym już przez komitet monitorujący POWER, rocznym planie działań resortu.
 
  • Konkurs wrześniony zakłada przeprowadzenie szkoleń na specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. Szkoleniem ma zostać objętych 750 pracowników, a 713 ma uzyskać kwalifikacje. Szkoleniami mają być zorganizowane dla osób zatrudnionych na stanowiskach: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.
  • Natomiast konkurs październikowy przewiduje opracowanie rozbudowanego narzędzia systemowego. W efekcie realizacji projektu ma powstać narzędzie umożliwiające analizowanie dochodu (faktycznego i hipotetycznego) w zależności od cech gospodarstwa domowego i aktualnej lub projektowanej polityki państwa w zakresie transferów społecznych i podatków. Narzędzie ma bazować na danych pochodzących z reprezentatywnych badań budżetów gospodarstw domowych. Będzie ono podstawą do przeprowadzenia ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.
  • Na rok bieżący (wrzesień) ministerstwo planuje jeszcze w ramach działania 2.5 projekt pozakonkursowy na opracowanie informatycznego narzędzia do agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych zawartych w lokalnych i regionalnych ocenach zasobów pomocy społecznej. Po opracowaniu tego narzędzia z korzystania z niego ma zostać przeszkolonych kilkudziesięciu pracowników ministerstwa, urzędów wojewódzkich i regionalnych ośrodków polityki społecznej. Po czym przygotowany zostanie podręcznik dla samorządów.
Sob., 5 Mrz. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża