Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW, targowiska: kryteria przyjęte

PROW, targowiska: kryteria przyjęte fotolia.pl

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, jego członkowie przyjęli kryteria wyboru dofinansowania inwestycji w targowiska (poddziałanie 7.4, działania Podstawowe usługi odnowa wsi). Wskaźniki zakładają preferencje dla inwestycji modernizacyjnych i przebudowujących już funkcjonujące obiekty. A jako przyszłych użytkowników targowisk kryteria uprzywilejowują rolników.

KE: Preferencje dla rolników

Pierwszym kryterium jest powierzchnia handlowa - targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego dla rolników. Im większa powierzchnia targowiska dla rolników, tym wyższa punktacja. Za więcej niż połowę można uzyskać maksymalną wartość, tj. 12 punktów. Autorem wprowadzenia dookreślenia „dla rolników” jest Komisja Europejska. Uzasadnieniem wprowadzenia tego zapisu jest jasne stwierdzenie, że powierzchnia będzie przeznaczona dla rolników, a nie ogólnie „pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych”. To uprzywilejowanie zostało wzmocnione wprowadzenie dodatkowego kryterium (nr 7) w brzmieniu „W ramach operacji zakłada się, że w okresie 5 lat od dnia jej zakończenie, koszt wynajmu powierzchni przez rolników, będzie o 25 proc. niższy w stosunku do podstawowej stawki.”. Wartość tego miernika określono na 6 punktów.

Podczas obrad komitetu, przedstawiciel gmin wiejskich zwrócił uwagę, że sformułowanie kryterium uprzywilejowującego rolników wprowadza niepotrzebną weryfikację osób sprzedających lokalne produkty. Zaproponował niewprowadzanie takiego wskaźnika. Podobnie krytycznie odniósł się do drugiego kryterium rekomendowanego przez KE. Uchwałę w sprawie warunków najmu powierzchni targowiska podejmuje rada gminy i to ona powinna zdecydować, czy wprowadzać jakiekolwiek preferencji w tym zakresie. Zarówno oba wnioski o niewprowadzanie dodatkowych kryteriów preferujących rolników, jaki i ich modyfikacji, nie zyskały większości.

Pozostałe kryteria bez kontrowersji

Poza dwa powyższej opisanymi wskaźnikami, resort rolnictwa zaproponował pięć, które zostały przez komitet przyjęte. Miernik nr 2 preferuje przebudowę lub remont istniejącego targowiska (4 p.). Wskaźnik nr 3 premiuję wniosek gminy, która do tej pory nie skorzystała z dofinansowania PROW na budowę lub modernizację targowiska (6 p.). W kryterium nr 4 wniosek może pozyskać punkty za sprzedaż produktów ekologicznych. Jeśli udział powierzchni sprzedaży takich produktów w powierzchni handlowej targowiska będzie większy niż 10 proc. wniosek zarobi maksymalną liczbę punktów (10). Wskaźnik nr 5 premiuje inwestycję wyposażającą targowisko w instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii, zaspokajające z tego źródła co najmniej 30 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną. Za spełnienie tego miernika można uzyskać 6 p. Spełnienie kryterium nr 6, które zakłada, że po inwestycji obiekt będzie czynny cały rok, przyniesie wnioskowi kolejne 10 punktów.

Ustalono siedem kryteriów. Za ich spełnienie wniosek może otrzymać maksymalnie 54 punkty. Minimalna, konieczna do ubiegania się wartość, to 27.

Pt., 19 Lt. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża