Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

POIiS: 31 umów podpisanych

POIiS: 31 umów podpisanych fotolia.pl
Szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 odbywało się pod przewodnictwem nowego przewodniczącego. Jest nim jeden z kilku nowych podsekretarzy stanu w ministerstwie rozwoju, Witold Nowak. Kierownictwo Departamentu Programów Infrastrukturalnych, pełniącego funkcję instytucji zarządzającej POIiŚ, przedstawiło najważniejsze informacje o dotychczasowym wdrażaniu programu. Warto odnotować, że 99 proc. alokacji ma już zatwierdzone kryteria wyboru projektów. Po drugie, podpisano już 22 umowy (na 9 proc. alokacji), z tego 12 na drogi w sieci TNT, 1 na budowę obwodnicy miasta oraz 9 kolejowych.
 
Jakie decyzje?
 
Komitet przyjął ostatnie już, z pozostałych do zatwierdzenia, kryteria wyboru projektów. Tym razem do działania 2.4 „ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”. Komitet zaktualizował również listę tzw. dużych projektów. Na wniosek ministerstwa rozszerzono ją o 10 projektów kolejowych. Dziewięć z nich podlega procedurze tzw. fazowania. Rozpoczęcie ich realizacji (tym samym finansowania) nastąpiło z POIiŚ 2007-2013, a kontynuowane będzie z budżetu programu na lata 2014-2020. Jak podkreślono, procedura prowadzona jest w porozumieniu z Komisją Europejską i ma umocowanie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013. Dla dwóch projektów zostały już wydane decyzje KE, uwzględniające podział inwestycji na etapy. Kolejne decyzje będą wydawane sukcesywnie. Zgodnie z rozporządzeniem nr 1303/2013, drugi etap inwestycji będzie podlegał stosownej notyfikacji do KE, dlatego zaszła konieczność uzupełnienia wykazu dużych projektów o te inwestycje. Ponadto włączono projekt pierwotnie planowany do finansowania z innego źródła (Instrument „Łącząc Europę”, CEF), jednak beneficjent konstruując listy inwestycji planowanych do złożenia w ramach naborów CEF ostatecznie podjął decyzję o finansowaniu z POIiŚ. Projekty maja być przedstawione Komisji Europejskiej do 16 lutego. Nie muszą już być wobec przeprowadzane ponownie procedury oddziaływania na środowisko.
 
Inne sprawy
 
Organizacje ekologiczne pytały o jeden dużych projektów (budowę odcinka drogi S7), który jakoby wzbudził kontrowersje. Przedstawiciele ministerstwa odpowiedzieli, iż póki co nie dotarły do nich informacje o jakichkolwiek zastrzeżeniach KE wobec tej inwestycji. Ministerstwo środowiska odniosło się do zarzutu nieprawdziwości danych, zawartych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Zarzuty te padły ze strony niektórych przedstawicieli strony społecznej na ostatnim posiedzeniu komitetu i dotyczyły fałszywych jakoby liczb instalacji i wartości przetwarzanych w nich odpadów. Szczegóły resort ma przedstawić w pisemnym stanowisku. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zapytał, kiedy ministerstwo prześle pierwszy wniosek o płatność z programu, na co padła odpowiedź, że prawdopodobnie nastąpi to po 14 grudnia.
Czw., 10 Gr. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża