Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW: wielkość obszaru LSR mierzona tylko liczbą mieszkańców

PROW: wielkość obszaru LSR mierzona tylko liczbą mieszkańców fotolia.pl

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni na posiedzeniu zespołu ds. obszarów wiejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, resort rolnictwa w piśmie przesłanym do Komisji 25 sierpnia potwierdził, że miarą wielkości obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, był i jest wyłącznie jeden wskaźnik – liczba mieszkańców.
 
O problemie, który wywołał jeden z reprezentantów strony samorządowej w zespole, pisaliśmy w relacji z posiedzenia TUTAJ.
 
W odpowiedzi, wiceminister Zofia Szalczyk, stwierdza, iż „użyte sformułowanie – wielkość obszaru objętego LSR – nie oznacza, że miarą wielkości tego obszaru jest jego powierzchnia. Ilekroć bowiem w przepisach dotyczących LEADER, czy też szerzej – rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, mowa jest o obszarze objętym LSR chodzi oczywiście o określenie terytorium, jednak podstawową kategorią, która charakteryzuje wielkość obszaru objętego LSR, jest liczba ludności zamieszkującej ten obszar, a nie powierzchnia tego obszaru”. Na potwierdzenie powyższego ministerstwo przywołuje przepisy ogólne i szczegółowe oraz zapisy programowe. 
 
Zasada w rozporządzeniu unijnym oraz krajowych ustawach i rozporządzeniach
 
Po pierwsze, ust. 6 art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenia ogólnego) wskazuj ograniczenia co do obszaru objętego LSR odnoszące się do liczby ludności tego obszaru. Po drugie, przepisy polskiej ustawy z 20 lutego br. o RLKS (pkt 2 ust. 1 art. 5), wskazują na ograniczenia co do obszaru odnoszące się także wyłącznie do liczby ludności; brak jest jakichkolwiek innych regulacji dotyczących obszaru objętego lokalną strategią działania. Po trzecie, także przepisy szczegółowe oparte są na tej ogólnej zasadzie: w rozporządzeniu dotyczącym poddziałania „wsparcia przygotowawcze” wysokość pomocy została zróżnicowana ze względu na liczbę ludności zamieszkującej obszar objęty strategią.
 
I w samym programie
 
Po czwarte, o zasadzie tej świadczy zapis w dokumencie PROW 2014-2020 (str. 613/614, część 8.2.14.6) „w celu zapewnienia, że wsparcie z programu będzie wystarczające dla osiągnięcia celów określonych w LSR, wyznaczona zostanie podstawowa kwota przypadająca na każdą wybraną LSR (zarówno na realizację operacji w ramach LSR, jak i wsparcie kosztów bieżących aktywizacji)”, a „… dla zapewnienia dostatecznego zróżnicowania budżetu w zależności od liczby ludności objętej LSR, kwota podstawowa zwiększona będzie maksymalnie o iloczyn liczby tej ludności, wykraczającej ponad przyjęte minimum (30 tys. mieszkańców) oraz dodatkowej kwoty).". Oznacza to, że zarówno na realizację operacji w ramach LSR, jak i na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji, wyznaczona zostanie podstawowa kwota przypadająca na każdą wybraną strategię, która będzie zwiększona w zależności od liczby ludności objętej tą strategią.
 
Czw., 27 Sp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża