Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eurofundusze 2014-2020: 800 mln euro na ochronę zdrowia z programów krajowych

Eurofundusze 2014-2020: 800 mln euro na ochronę zdrowia z programów krajowych fotolia.pl
Z poziomu krajowego sektor ochrony zdrowia na najbliższe 9 lat wdrażania funduszy unijnych dysponuje wsparciem w wysokości ponad 3 mld zł. Źródłami finansowania projektów będą dwa programy: Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Infrastruktura ochrony zdrowia
 
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zaplanowano oś priorytetową dedykowaną infrastrukturze ochrony zdrowia, z alokacją 470 mln euro. Finansowane będą przedsięwzięcia dwu rodzajów. Po pierwsze projekty w zakresie ratownictwa medycznego: SOR, centra urazowe, lotniska, lądowiska. Po drugie projekty realizowane na oddziałach ponadregionalnych szpitali. Ale nie na wszystkich, tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze na tych oddziałach, które udzielają świadczeń w określonych schorzeniach (m.in. układu krążenia, nowotworów, urazów kostnych). Po drugie na oddziałach o określonych specjalizacjach: ginekologicznych, neonatologicznych, pediatrycznych. Beneficjentami będą mogły być podmioty lecznicze (utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej), publiczne uczelnie medyczne lub publiczne uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.
 
Programy profilaktyczne, standardy certyfikacja, mapy potrzeb, modele opieki
 
W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczono z EFS na finansowanie projektów z sektora zdrowotnego łącznie ponad 300 mln euro. Pieniądze skierowane zostaną na wdrożenie pilotażowych programów profilaktycznych; wdrożenia tzw. działań projakościowych: szkoleń, doradztwa, certyfikacji, opracowanie standardów, opracowanie map potrzeb zdrowotnych, opracowanie i wdrażanie modeli opieki skoordynowanej i kompleksowej oraz na programy kształcenia na uczelniach medycznych, w tym studia podyplomowe i kursy specjalistyczne.
 
Strategia sektora w policy paper
 
Kierunki wsparcia polityki ochrony zdrowia funduszami unijnymi nakreśla dokument strategiczny Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne. Opisywaliśmy go dla Państwa TUTAJ.
Niedz., 29 Mrz. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża