Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak wyglądała ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku?

Jak wyglądała ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku? fotolia.pl

W końcu 2023 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 23,5 tys. przychodni oraz 3,2 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 312,3 mln porad lekarskich i 34,9 mln porad stomatologicznych. Prawie 9,5% porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano w formie teleporad.

Najwięcej przychodni funkcjonowało na terenie województwa mazowieckiego (3 570), a najmniej działało w województwie opolskim (579). Najwięcej praktyk realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych było w województwie wielkopolskim (369), a najmniej w lubuskim (116).

Na jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1 413 osób (o 35 mniej niż przed rokiem). Najwięcej ludności na jedną przychodnię i praktykę odnotowano w województwie pomorskim (1 685 osób), a najmniej – w podlaskim (1 183).

W 2023 r. w przychodniach i w ramach praktyk udzielono 347,3 mln porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – 312,3 mln lekarskich (wzrost o 4,9% w ujęciu rocznym) i 34,9 mln stomatologicznych (wzrost o 5,3% w porównaniu z rokiem poprzednim). W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono 181,1 mln porad (wzrost o 2,8% w stosunku do 2022 r.), a w ramach specjalistycznej opieki lekarskiej – 131,2 mln (wzrost o 8,0% rok do roku).

W 2023 r. w formie teleporad zrealizowano 17,1 mln porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej (spadek w ujęciu rocznym o 27,2%) oraz 9,7 mln w opiece specjalistycznej (spadek rok do roku o 8,5%). W opiece stomatologicznej na odległość świadczonych było 55,0 tys. porad.

W specjalistycznej opiece lekarskiej największy udział miały porady świadczone w poradniach chirurgicznych (17,7%). Dużą liczbę porad odnotowano także w poradniach ginekologiczno-położniczych (10,5%) oraz okulistycznych (8,6%).

W omawianym roku przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 9,2. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim (10,2), a najniższą w województwie opolskim (7,6).

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Wt., 18 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek