Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

KPO: planowane nabory dla inwestycji w komponencie D

KPO: planowane nabory dla inwestycji w komponencie D fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat planowanych naborów z KPO dla poszczególnych inwestycji w komponencie D, czyli efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia.

Terminy poszczególnych naborów przedstawiają się następująco:

 • D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych. Ogłoszenie naboru: III Q 2024 r.

Celem inwestycji jest wsparcie szpitali, których potrzeby inwestycyjne wynikają z procesów reformy, w obszarach priorytetowych, w szczególności w zakresie chorób zakaźnych, onkologii, kardiologii, psychiatrii, pediatrii i innych dziedzin medycyny związanych z leczeniem dzieci, geriatrii, opieki długoterminowej, chorób układu oddechowego, a także anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji.

Wsparcie inwestycyjne kierowane będzie na:

 • przebudowę, rozbudowę, modernizację lub budowę nowej infrastruktury podmiotów leczniczych;
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną;
 • wsparcie zmian jakościowych w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych poprzez realizację niezbędnych działań infrastrukturalnych.

Beneficjenci: Szpitale w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 • D1.2.1 Rozwój opieki długoterminowej i opieki geriatrycznej w szpitalach powiatowych. Ogłoszenie naboru: II Q 2024 r.

Celem inwestycji jest wykonanie niezbędnych prac budowlano-remontowych oraz zakup sprzętu dla szpitali powiatowych, w których w ramach planów przekształcenia ustanowione zostaną jednostki lub ośrodki opieki długoterminowej i geriatrycznej.

Wsparcie inwestycyjne kierowane będzie na:

 • przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych zapewniającą bezpieczną obsługę pacjentów lub budowę nowej infrastruktury podmiotów leczniczych;
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną z uwagi na ciągły rozwój technologii medycznych oraz utrzymujący się deficyt zarówno w jakości, jak i liczbie wykorzystywanej aparatury specjalistycznej;
 • wsparcie zmian jakościowych w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych poprzez realizację niezbędnych działań infrastrukturalnych.

Beneficjenci: Podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej (oraz przedsiębiorców powstałych w wyniku z ich przekształcenia) utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego poziomu gminnego albo powiatowego (miast na prawach powiatu).

 • D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - tryb niekonkurencyjny. Ogłoszenie naboru: III Q 2024 r.

Celem podejmowanych działań jest poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń, zapewnienie pacjentowi właściwej opieki i lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia, poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Cel będzie realizowany poprzez przyspieszenie transformacji cyfrowej ochrony zdrowia - wprowadzenie nowych usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz dalszy rozwój istniejących rozwiązań cyfrowych. Przyczyni się to do poprawy dostępności i jakości usług e-zdrowia oraz odporności systemu ochrony zdrowia na czynniki zewnętrzne takie jak pandemia COVID-19.

Beneficjenci: podmioty lecznicze, pracownicy medyczni, pacjenci

 • D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - tryb konkurencyjny. Ogłoszenie naboru: III Q 2024 r.
 • D2.1.1 Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych obiektów dydaktycznych. Ogłoszenie naboru: II Q 2024 r.
 • D3.1.1 Dofinansowanie projektów dla jednostek naukowych i przedsiębiorców z sektora biomedycznego – tryb konkurencyjny. Ogłoszenie naboru: II/III Q 2024 r.
 • D3.1.1 Utworzenie centrów wsparcia badań klinicznych – tryb konkurencyjny. Ogłoszenie naboru: II Q 2024 r.

Źródło: GOV.PL

Pt., 7 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska