Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy w każdym powiecie będzie gwarancja dostępności legalnego przerywania ciąży? Stanowisko Związku Powiatów Polskich

Czy w każdym powiecie będzie gwarancja dostępności legalnego przerywania ciąży? Stanowisko Związku Powiatów Polskich fot.pixabay

Zarówno Związek Powiatów Polskich jak i Związek Miast Polskich negatywnie zaopiniowały projekt zmian w umowach ze szpitalami (projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), zgodnie z którymi szpitale miałyby być zobowiązane do zapewnienia w każdym powiecie obecności lekarza, który mógłby wykonać aborcję bez konieczności odsyłania pacjentki. Nie oznacza to jednak, że Związek Powiatów Polskich jest przeciwny zagwarantowaniu prawa do aborcji w każdym powiecie – podkreślała mecenas Bernadeta Skóbel ze ZPP w audycji radia TOK FM.

Mecenas Bernadeta Skóbel mówiła o przekłamaniu stanowiska Związku Powiatów Polskich, które zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia. „Wyraźnie zaznaczyliśmy w opinii, że widzimy alternatywne rozwiązanie, które zapewni lepszą realizację prawa pacjentek do legalnego przerywania ciąży. Wskazaliśmy przede wszystkim na konieczność zmiany przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 39, który dotyczy klauzuli sumienia. Zaproponowaliśmy rozwiązanie, żeby klauzula sumienia nie obejmowała przypadków, kiedy mamy do czynienia z przypadkiem udzielania świadczeń gwarantowanych i finansowanych ze środków publicznych” – zaznaczyła w porannej audycji radia TOK FM.

Sytuacja, w której zagwarantowane jest szerokie prawo lekarzy do skorzystania z klauzuli sumienia, a z drugiej strony na świadczeniodawców nakładany jest obowiązek zatrudniania lekarzy, którzy nie skorzystaliby z tej klauzuli, może być rozważana w kategorii obowiązku niemożliwego do realizacji.

W swoim stanowisku Związek Powiatów Polskich podkreślił, że zmiana rozporządzenia w sprawie OWU przerzuca problem związany z korzystaniem przez lekarzy z klauzuli sumienia na podmioty lecznicze, w przypadku jeśli daną procedurę mogą wykonać tylko lekarze uderzy przede wszystkim w mniejsze podmioty lecznicze, które mogą nie być w stanie zapewnić zastępstwa, jeżeli wszyscy zatrudnieni w podmiocie leczniczym lekarze ginekolodzy skorzystają z klauzuli.

Bernadeta Skóbel zwróciła też uwagę na niespójność między przepisami o klauzuli sumienia a przepisami o legalnym przerywaniu ciąży. „To problem, którego od wielu lat Ministerstwo Zdrowia nawet nie próbuje rozwiązać” – zauważała.

Mecenas Skóbel zwróciła też uwagę na pojawiający się podwójny problem z kadrami. Po pierwsze chodzi o generalny brak lekarzy, przede wszystkim w mniejszych szpitalach, z drugiej strony pojawia się problem z pozyskaniem lekarzy, którzy nie skorzystają z klauzuli sumienia. Jak mówiła Bernadeta Skóbel „Ministerstwo Zdrowia wprowadza rozwiązanie, które ma charakter prowizorki i nie zakłada w ogóle innego rozwiązania problemu”. Podkreśliła też, że to rozwiązanie nie zagwarantuje dostępności.

Związek Powiatów Polskich zgłaszał uwagi do projektu w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uwagi te będą jeszcze dyskutowane na posiedzeniu Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Czw., 4 Kw. 2024 0 Komentarzy
Małgorzata Orłowska
sekretarz redakcji Małgorzata Orłowska