Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co z ryczałtem szpitalnym – zmiana ogólnych warunków umów

Co z ryczałtem szpitalnym – zmiana ogólnych warunków umów fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję zmian rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów odnoszącą się do finansowania ryczałtu w ramach tzw. sieci szpitali zarówno dla podmiotów, które mają nadwykonania jaki i tych, które nie były w stanie wykonać w pełni umowy.

MZ proponuje:

  1. dodanie §3ba, zawierającego rozwiązanie analogiczne do regulacji zawartej w §3b rozporządzenia (mającej zastosowanie w 2023 r.), które zagwarantuje szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2023 r. był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na ten rok., wypłatę dodatkowych środków zapewniających utrzymanie dotychczasowej wysokości ryczałtu PSZ, a jednocześnie zobowiąże beneficjentów tego instrumentu do rozliczenia uzyskanych w ten sposób środków przez ich odpracowanie, a w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich nadwykonań ryczałtu w 2024 r., przez zwrot nierozliczonych w ten sposób kwot;
  2. dodanie §3d, który umożliwi wypłaty w 2024 r. specjalnych dodatków do ryczałtu PSZ świadczeniodawcom, którzy za poprzedni okres rozliczeniowy (2023 r.) wykazali tzw. nadwykonania tego ryczałtu. Dodatki będą wypłacane w wysokości 50% wypracowanych nadwykonań, jednak z jednoczesnym uwzględnieniem kwot dodatków wypłaconych w 2023 r., zgodnie z §3b nowelizowanego rozporządzenia; podstawę ustalenia wysokości dodatku dla danego świadczeniodawcy stanowić będzie różnica między liczbą jednostek sprawozdawczych za 2023 r. a sumą liczby tych jednostek stanowiącą podstawę ustalenia wysokości ryczałtu na 2023 r. i liczby jednostek odpowiadających kwotom uzyskanych w tym okresie na mocy ww. przepisu.

Prezes NFZ będzie miał 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia na wprowadzenie odpowiednich zmian w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: rcl.gov.pl 

Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel