Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe zarządzenie NFZ w sprawie umów w rodzaju leczenie szpitalne (programy lekowe)

Nowe zarządzenie NFZ w sprawie umów w rodzaju leczenie szpitalne (programy lekowe) fotolia.pl

30 listopada br. Prezes NFZ podpisał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Wydanie nowego zarządzenia realizuje upoważnienie wynikające z art. 16b ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej "ustawą o refundacji", obligujące Prezesa NFZ do powołania zespołów koordynacyjnych dla programów lekowych, a także do określenia regulaminu zespołu koordynacyjnego.

Ponadto mając na uwadze liczne zmiany dotychczas obowiązującego zarządzenia Nr 31/2023/DGL związane z dostosowaniem przepisów do obwieszczeń Ministra Zdrowia (wydawanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji) zaistniała konieczność wydania nowego zarządzenia.

W niniejszym zarządzeniu, w porównaniu do dotychczas obowiązującej regulacji, wprowadzono zmiany wynikające z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2023 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów;
  2. załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę;
  3. załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych;
  4. załącznika nr 2 do zarządzenia, określającego Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i polegają na dostosowaniu do przepisów § 31 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  5. załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych;
  6. załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych;
  7. zmian załączników nr 10, 26, 33 do zarządzenia, określających zakresy działania zespołów koordynacyjnych odpowiedzialnych za kwalifikację do leczenia w ramach poszczególnych programów lekowych, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;
  8. załączników nr 11 i 31 do zarządzenia, określających zakres działania zespołów koordynacyjnych odpowiedzialnych za kwalifikację do leczenia w ramach programów lekowych B.47 i B.137.FM, poprzez usunięcie części 2 załącznika, tj. wzorów dokumentów w wersji papierowej, w związku z umożliwieniem kwalifikacji w oparciu o wnioski przedkładane za pośrednictwem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych;
  9. załączników nr 35, 41, 42 i 59 do zarządzenia, określających składy osobowe zespołów koordynacyjnych do spraw kwalifikacji i weryfikacji leczenia w poszczególnych programach lekowych;
  10. załączników nr 61 – 86, określających regulaminy zespołów koordynacyjnych odpowiedzialnych za kwalifikację do leczenia w ramach poszczególnych programów lekowych, zgodnie z art. 16b ustawy o refundacji.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 listopada 2023 r. a z pełną jego treścią można zapoznać się tutaj.

Pt., 1 Gr. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka