Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak dobrowolnie się ubezpieczyć?

Jak dobrowolnie się ubezpieczyć? fotolia.pl

Pacjenci mieszkający w Polsce i chcący się leczyć mogą ubezpieczyć się w ramach powszechnej opieki zdrowotnej. Wystarczy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak każda inna osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia i uzyskania Karty EKUZ.

Kto może się ubezpieczyć dobrowolnie?

 1. Obywatele Polski oraz zamieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcy, posiadający zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej którzy:
  • nie mają tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Unii Europejskiej (UE);
  • nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny;
  • przebywają na urlopie bezpłatnym.
 1. Wolontariusze spełniający wyżej wymienione warunki.
 2. Cudzoziemcy:
  • studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa (niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o świadczeniach);
  • członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa i nie są osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium;
  • odbywający staż adaptacyjny;
  • odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o świadczeniach.

Ubezpieczenie jest odpłatne. Składka opłacana jest na indywidualne konto ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy do 15 dnia następnego miesiąca. Jeżeli składka nie zostanie opłacona w terminie wówczas umowa wygaśnie.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2023 r. wynosi 662,88 zł za każdy miesiąc.

Dla cudzoziemców, którzy są studentami spoza UE oraz cudzoziemców, którzy są osobami duchownymi spoza UE albo osobami spoza UE odbywającymi staż adaptacyjny albo kurs języka polskiego albo kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, wysokość składki wynosi 55,80 zł miesięcznie, zaś dla wolontariuszy - 324,00 zł.

Źródło: NFZ 

 

 

Śr., 20 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek