Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych fotolia.pl

23-24 lutego br. odbyło się II Posiedzenie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji, podczas którego przyjęte zostały trzy stanowiska.

Stanowisko w sprawie wniosku do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych prac nad projektem rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego.

W stanowisku tym Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wnosi o pilne podjęcie przez Ministra Zdrowia prac w przedmiocie wydania rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych jako aktu wykonawczego do art. 61 pkt 5 ustawy o medycynie laboratoryjnej.

KRDL podkreśla, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują liczby punktów przyznawanych w czasie postępowania konkursowego/kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych. Do 10 grudnia 2022 r. liczba punktów podczas postępowania konkursowego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego była regulowana bezpośrednio w art. 30h ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Rozporządzenie to jednak nie określa liczby punktów przyznawanych w postępowaniu, ponieważ te określone były w przepisach ustawowych. Natomiast konstrukcja obecnie obowiązującej ustawy o medycynie laboratoryjnej określa co prawda kryteria uwzględniane w czasie postępowania konkursowego, jednak przewiduje określenie liczby punktów przyznawanych w czasie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w rozporządzeniu, które ma być dopiero wydane na podstawie art. 61 pkt 5 ustawy.

W ocenie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem oraz wydanie przez Ministra Zdrowia wnioskowanego aktu wykonawczego. Jednocześnie Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych deklaruje gotowość włączenia się przedstawicieli Rady w prace nad projektem i wnosi do Ministra o zapewnienie współpracy z Radą przy opracowywaniu projektu rozporządzenia.

Pełna treść stanowiska dostępna na stronie: kidl.org.pl

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w pełni popiera działania zespołu ekspertów, przygotowującego zmiany w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej. Parazytologia jest jedną z podstawowych gałęzi medycyny laboratoryjnej. Niestety, proces kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w tym zakresie obecnie właściwie nie funkcjonuje, pomimo dużego zainteresowania ze strony zarówno potencjalnych uczestników, jak i organizatorów kształcenia. Należy pokreślić, że udrożnienie tego procesu jest szczególnie ważne ze względu na potrzeby zdrowotne świadczeniobiorcy, konieczne jest zatem podjęcie pilnych działań, które umożliwią formalne dostosowanie programu specjalizacji do możliwości kadrowych i technicznych jednostek szkolących. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych stoi na stanowisku, że specjalistyczne świadczenia z zakresu medycyny laboratoryjnej, w tym również z diagnostyki parazytologicznej, winny być nadzorowane przez diagnostę laboratoryjnego - specjalistę, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania i interpretacji badań w określonym zakresie. Stąd udrożnienie kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w tej dziedzinie jest koniecznym elementem procesu podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Stanowisko w sprawie projektu Naczelnej Rady Lekarskiej ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych popiera inicjatywę Naczelnej Rady Lekarskiej o przyjęcie ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych według projektu stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 4/23/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 stycznia 2023 roku. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych popiera inicjatywę zmierzającą do zapewnienia monitorowania zdarzeń niepożądanych oraz kształcenia personelu podmiotów leczniczych w zakresie zapobiegania zdarzeniom niepożądanym. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych popiera także inicjatywy zmierzające do stworzenia kompleksowego systemu kompensacyjnego dla pacjentów pokrzywdzonych wystąpieniem niepożądanego zdarzenia medycznego.

Źródło: KIDL

Śr., 1 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska