Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czym jest prawo do informacji medycznej

Czym jest prawo do informacji medycznej fotolia.pl

Zgodnie z przepisami, pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji z nim związanych o: stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia powinny być przekazywane przez lekarza w sposób przystępny, czyli przy wykorzystaniu słownictwa i terminologii zrozumiałej dla pacjenta, ze względu na jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia, a w szczególności na stan psychiczny. Pacjent ma prawo prosić o wyjaśnienie przekazywanych mu informacji, aż będą dla niego zrozumiałe.

Informacja o stosowanych metodach leczenia powinna przedstawiać możliwości leczenia, które wedle aktualnej wiedzy medycznej mogłyby być zastosowane z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Lekarz powinien poinformować o spodziewanych efektach leczenia, przeprowadzenia konkretnego zabiegu operacyjnego, możliwych do wystąpienia powikłaniach.

Co ważne, pacjent ma prawo do wskazania osoby, której lekarz będzie udzielał informacji o jego stanie zdrowia. Informacja o takowym upoważnieniu powinna zostać zapisana w dokumentacji medycznej. Pacjent ma również prawo do tego, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała informacji samemu pacjentowi, ani też osobie przez niego upoważnionej, na temat stanu zdrowia i stosowanych metod leczenia. O chęci skorzystania z takiego uprawnienia, pacjent powinien poinformować o tym lekarza lub osobę udzielającą świadczeń medycznych.

Prawo pacjenta do informacji to również prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Prawo do informacji jest ważne z punktu widzenia efektywności leczenia. Od niego zależy bowiem umiejętność skutecznego komunikowania się lekarza czy innego personelu medycznego z pacjentem. To prawo pozwala nie tylko na podjęcie prawidłowego leczenia, ale też pomaga pacjentowi zrozumieć i zwalczyć chorobę.

Źródło: RPP 

Pt., 24 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek