Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szpitale najczęściej naruszają prawa pacjenta – raport RPP

Szpitale najczęściej naruszają prawa pacjenta – raport RPP fotolia.pl

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował raport dotyczący postepowań wyjaśniających prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach indywidualnych w latach 2019-2021. Na pierwszy rzut oka wysuwa się liczba zgłoszonych naruszeń – ta jest znacznie wyższa od liczby naruszeń w latach poprzedzających, z pewnością z uwagi na występującą od 2020 roku pandemię COVID-19.

I tak, najwięcej zgłoszeń naruszeń dotyczyło lecznictwa szpitalnego, które stanowiły 60% wszystkich spraw, którymi zajmował się Rzecznik w latach 2019-2021. W 71% przypadków potwierdzone zostały naruszenia praw pacjenta. Najczęściej naruszanym prawem na oddziałach szpitalnych, było prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Wiązało się to ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności brakiem przestrzegania procedur sanitarnych oraz zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego i pacjentów, a także zastrzeżeniami odnoszącymi się do jakości udzielanych świadczeń. Natomiast rodziny pacjentów przebywających w szpitalach skarżyły się na wprowadzony zakaz odwiedzin.

W badanym okresie, odnotowano znaczący, bo 24% wzrost liczby stwierdzeń naruszeń praw pacjenta na oddziałach ginekologii i położnictwa. 

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika w zakresie AOS, w latach 2019–2021, stanowiły 14% wszystkich zakończonych postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych. 79% z nich zostało zakończonych stwierdzeniem naruszenia praw pacjenta. Ponad połowa stwierdzonych uchybień w wydanych rozstrzygnięciach, dotyczyła nieprzestrzegania przez podmioty lecznicze prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w tym braku obiektywnej procedury ustalającej kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych, m.in. umieszczania pacjentów na listach oczekujących bez względu na stan ich zdrowia.

Zgłaszane problemy dotyczyły najczęściej następujących poradni: ginekologicznej (17,7%), chirurgicznej (10,0%), stomatologicznej (8,5%) oraz ortopedycznej (6,3%).

W latach 2019–2021 podstawowa opieka zdrowotna znalazła się na trzecim miejscu spraw pod kątem liczby rozpatrzonych postępowań wyjaśniających przez Rzecznika. Stanowiła także 15% wszystkich zakończonych postępowań wyjaśniających, którymi w latach 2019–2021 zajmował się RPP.

Z zakończonych postępowań wyjaśniających wynika, że w 93% przypadków potwierdzone zostały naruszenia praw pacjenta. W porównaniu do innych rodzajów świadczeń ten wskaźnik stwierdzeń jest najwyższy. Powtarzającym się problemem, był przede wszystkim: brak możliwości rejestracji na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, szczególne podczas pandemii oraz odmowa jej udzielenia w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, brak kontaktu telefonicznego z placówką, z powodu nadmiernego obciążenia linii telefonicznej, braku informacji o standardzie teleporady – pacjenci nie otrzymywali informacji, kiedy teleporadą można bezpiecznie zastąpić osobistą wizytę u lekarza, a kiedy są wskazania do bezpośredniego z nim kontaktu, brak możliwości skorzystania z teleporady, jak również braku należytej staranności podczas teleporad (np. pomimo wskazań medycznych odmówiono pacjentowi wizyty stacjonarnej czy informacji o stanie zdrowia).

Nieprawidłowości dotyczyły także organizacji i sposobu udzielania świadczeń. Była to np. odmowa przyjęcia deklaracji do lekarza POZ, czy udostępnienia wyników badania pacjenta (uzależniając to od wizyty lekarskiej). Te działania skutkowały ograniczeniem przysługujących pacjentowi praw.

Z całym raportem można zapoznać się tutaj.

Wt., 24 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek