Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Deklaracja wyboru lekarza POZ - czy przychodnia może odmówić jej przyjęcia?

Deklaracja wyboru lekarza POZ - czy przychodnia może odmówić jej przyjęcia? fotolia.pl

W myśl ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (art 9 ust. 1).

Świadczeniobiorca, w ramach wyboru wybiera lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ (art. 9 ust. 2). Prawo bezpłatnego wyboru przysługuje nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi się opłatę w wysokości 80 złotych (art. 9 ust. 4).

Swój wybór świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej "deklaracją wyboru", którą można złożyć (art. 10):

  1. w postaci papierowej;
  2. w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  3. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Poradnia POZ może odmówić przyjęcia deklaracji pacjenta tylko z powodu przekroczenia limitu pacjentów na liście lekarza. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NR 79/2022/DSOZ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jednego lekarza POZ nie powinna przekraczać 2500 osób (§ 21 ust. 1). Z pełną treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj
 
W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia deklaracji, można poinformować o tym fakcie i poprosić o interwencję właściwy Odział Narodowego Funduszu Zdrowia lub skontaktować się z Telefoniczną Informacją Pacjenta. 
Pt., 6 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka