Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przychody zawodów medycznych w 2019 r.

Przychody zawodów medycznych w 2019 r. fotolia.pl

W Tygodniku Gospodarczym PIE możemy przeczytać o przychodach pracowników zawodów medycznych. Dane zostały opracowane na podstawie informacji podatkowych dla 2019 roku, z racji że dane dla 2020 r. mogą znacznie odbiegać od tego, czego należałoby się spodziewać w normalnej sytuacji, ze względu na pandemię COVID-19.

Zaprezentowane liczby obejmują wszystkie przychody z tytułu działalności związanej z wykonywaniem zawodu medycznego (pochodzące zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych), ale też wszelkie przychody niezwiązane z opieką zdrowotną.

Jak można było podejrzewać, wśród osób posiadających ważne Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ) w 2019 r. największe przychody mieli lekarze. Mediana miesięcznego przychodu brutto dla tej grupy zawodowej wynosiła 16,7 tys. PLN, co oznacza, że połowa lekarzy notowała w 2019 r. przychód niższy od tej kwoty, a połowa wyższy.Pod względem mediany miesięcznego przychodu brutto w 2019 r. następni po lekarzach byli lekarze dentyści (11,4 tys. PLN), diagności laboratoryjni (6,0 tys. PLN), pielęgniarki (5,9 tys. PLN) oraz położne (5,7 tys. PLN). Zestawienie zamykali fizjoterapeuci z medianowym miesięcznym przychodem na poziomie 3,6 tys. PLN.

Ostatnia dekada to wzrost przychodów, skorygowanych o inflację, wszystkich omawianych zawodów. W wartościach względnych najwyższym przyrostem mediany miesięcznego przychodu brutto w latach 2010-2019 cechowały się pielęgniarki (+63 proc.) i położne (+61 proc.). W wartościach bezwzględnych na szczycie zestawienia znajdowali się lekarze (+4,9 tys. PLN) i lekarze dentyści (+3,2 tys. PLN), a na dalszych miejscach ulokowały się, kolejno, pielęgniarki (+2,3 tys.), położne (+2,2 tys.) i diagności laboratoryjni (+1,0 tys.).

W przypadku każdego analizowanego zawodu, kobiety cechowały się niższą medianą miesięcznego przychodu brutto niż mężczyźni. Największą dysproporcję zanotowano u lekarzy. Mediana przychodu lekarek (13,9 tys. PLN) stanowiła niecałe 66 proc. mediany przychodu lekarzy (21,2 tys. PLN) – wykres poniżej. Pod względem relatywnej różnicy między medianą zarobków kobiet i mężczyzn następni w kolejności byli lekarze dentyści, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, położne i pielęgniarki.Wartości przedstawione przez PIE zostały opracowane na podstawie bazy danych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów, która powstała przez połączenie rejestrów zawodów medycznych z Krajową Ewidencją Podatników. Dla większej czytelności opracowania, dane przedstawiono w postaci miesięcznej, którą uzyskano przez podzielenie wartości całorocznych z bazy MZ i MF przez 12.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: PIE

Śr., 3 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła