Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Potencjał personelu lekarskiego a informacja publiczna przetworzona - wyrok WSA

Potencjał personelu lekarskiego a informacja publiczna przetworzona - wyrok WSA fotolia.pl

Spór stron na kanwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 1 września 2021 r. (II SA/Sz 740/21) wzbudziło zakwalifikowanie danych dotyczących potencjału personelu lekarskiego do informacji publicznej przetworzonej.

Przedmiotem pytań były dane dotyczące:

  1. liczby lekarzy specjalistów wraz z podaniem wymiaru czasu pracy w ordynacji podstawowej oraz dyżurowej,
  2. liczby lekarzy rezydentów wraz z podaniem wymiaru czasu ich pracy w ordynacji podstawowej oraz dyżurowej,
  3. liczby lekarzy bez specjalizacji wraz z podaniem wymiaru czasu ich pracy w ordynacji podstawowej oraz dyżurowej,
  4. liczby lekarzy stażystów wraz z podaniem wymiaru czasu ich pracy w ordynacji podstawowej oraz dyżurowej.

W ocenie Sądu, w rozpatrywanej sprawie Dyrektor szpitala wykazał, że zawnioskowane przez skarżącego informacje stanowią informację publiczną przetworzoną, bowiem organ ten wyjaśnił, że ze względu na zmiany w organizacji pracy oddziałów szpitalnych Szpitala w okresie pandemii oraz w związku z realizacją poszczególnych decyzji Wojewody zwiększających lub zmniejszających liczbę łóżek tzw. covidowych, lekarze zatrudnieni szpitalu w okresie ostatnich miesięcy, udzielali świadczeń zdrowotnych przede wszystkim pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 w różnych oddziałach, które wyłączone były ze swojej podstawowej działalności w celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjentów chorych na COVID-19, co spowodowało, iż miejsce zatrudnienia wskazane w umowie kontraktowej nie stanowiło rzeczywistego miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Dyrektor szpitala wyjaśnił nadto, że Szpital nie prowadzi i nie prowadził ewidencji zawierającej wyłącznie wnioskowane dane, gdyż nie posiada takiego obowiązku, dlatego żądana informacja stanowi informację przetworzoną, której udzielenie wymaga wykazania szczególnego interesu publicznego.

W ocenie Sądu, przedstawione przez organ wyjaśnienia są przekonujące, a zatem, z uwagi na fakt, że żądanie wnioskodawcy dotyczyło informacji publicznej, a zarazem Dyrektor szpitala wykazał, że miała ona charakter informacji przetworzonej, zasadnie wezwano wnioskodawcę do wykazania interesu publicznego. Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi bowiem, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 4 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka