Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NIK skontrolowała, jak szkoły publiczne walczą z wadami postaw u dzieci i młodzieży

NIK skontrolowała, jak szkoły publiczne walczą z wadami postaw u dzieci i młodzieży fotolia.pl

Zniekształcenia kręgosłupa a także wady stóp i kolan to najczęstsze problemy zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. Dotyczą od 50 do 60 procent uczniów. Jak jednak wykazała kontrola Najwyższej Izby Kontroli, profilaktyka w tym zakresie prowadzona pozostawia wiele do życzenia. Świadomość problemu jest niewielka, głównie w skontrolowanych gminach.

Gminy nie rozumieją tego problemu i nie orientują się w potrzebach w tym zakresie. Dlatego, jak dowiodła kontrola, w skontrolowanych gminach nie podejmowano wystarczających działań dotyczących profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży. Tylko jedna spośród skontrolowanych gmin prowadziła profilaktykę w tym zakresie.

Gminy nie inicjują ścisłej współpracy zarówno ze szkołami, jak i pracownikami służby zdrowia ani rodzicami. Rzadko też aktywnie informują o możliwościach profilaktyki wad postawy, choć dbałość o stan zdrowia uczniów to zadanie własne gmin. Programy profilaktyki zdrowotnej dotyczące wad postawy nie są opracowywane przez gminy, nie są też na nie przeznaczane żadne środki.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w skontrolowanych szkołach. Gabinety profilaktyki zdrowotnej spełniają niezbędne wymagania i są wyposażone w obowiązkowy sprzęt do wykonywania testów przesiewowych dotyczących układu ruchu. Testy przesiewowe są wykonywane przez pielęgniarki szkolne. Co prawda dyrektorzy szkół współpracują z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, w szczególności z pielęgniarkami szkolnymi, ale współpraca ta nie jest sformalizowana, a podejmowane działania nie zawsze są dokumentowane. W dużej części skontrolowanych szkół przeprowadzono poza badaniami przesiewowymi dodatkowe badania w kierunku rozpoznania wad postawy. 

Żadna ze skontrolowanych gmin nie skorzystała z dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a nauczyciele wf rzadko mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

Kontrola wykazała też uchybienia w zakresie przystosowania mebli szkolnych do potrzeb uczniów. Tymczasem jedną z głównych przyczyn wad postawy u dzieci i młodzieży jest źle dobrane stanowisko pracy i związana z tym wadliwa postawa.

Ponad połowa uczniów większości szkół ma zdecydowanie przeciążony bagaż szkolny, co potwierdza Inspekcja Sanitarna. Działania informacyjne i edukacyjne na temat profilaktyki wad postawy prowadzą wszystkie skontrolowane szkoły, ale tylko 40% skontrolowanych gmin. Edukacja nie jest jednak skuteczna, podobnie jak edukowanie rodziców w tym zakresie.

Źródło: NIK

Czw., 23 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska