Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe kwalifikacje ratowników wodnych

Nowe kwalifikacje ratowników wodnych fot.pixabay.com

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt nowelizacji ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ma on na celu doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie: definicji ratownika wodnego poprzez dookreślenie, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik wodny oraz wprowadzenie delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie.

Aktualnie definicja ratownika wodnego nie wskazuje, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik wodny. Ponadto pojęcie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. Projektowana regulacja doprecyzuje definicję ratownika wodnego, poprzez wskazanie, iż ratownik wodny posiada co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym.

Ponadto projektowana delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych umożliwi wydanie przepisów wykonawczych, określających inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz określających, jakie dokumenty potwierdzają posiadanie takich kwalifikacji, przy uwzględnieniu, iż kwalifikacje te mają być przydatne do działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego.

Jak wskazują projektodawcy (przedstawiciele MSWiA) z dotychczasowej praktyki wynika, iż inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym są bardzo istotne w wykonywaniu profesjonalnego ratownictwa wodnego. Brak takich kwalifikacji ratowników wodnych uniemożliwi wykonywanie podstawowych zadań ustawowych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, określonych w art. 13 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W przypadku całkowitej rezygnacji z wymogu posiadania dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym przez ratowników wodnych, wykonywanie profesjonalnego ratownictwa wodnego przez podmioty uprawnione nie będzie możliwe. Tym samym brak takiej regulacji w istotny sposób wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. Należy wskazać, iż inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, które zostaną określone w przepisach rozporządzenia, korespondują z rodzajem zadań wykonywanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, umożliwiając de facto ich realizację.

Pt., 26 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka