Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ponad 850 mln na wieloletnie programy w ochronie zdrowie w 2012

Ponad 850 mln na wieloletnie programy w ochronie zdrowie w 2012 fotolia.pl

W budżecie krajowym na 2012 rok zaplanowano realizację 55 programów wieloletnich o wartości prawie 5,9 miliarda zł. Z tego na programy dotyczące zdrowia zostanie wydane ponad 850 mln zł.

W 2012 kontynuowany będzie „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych na lata 2006-2015”. Program ma na celu zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów oraz skuteczności leczenia, jak również stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych, jak również utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach.

Podejmowane w ramach programu działania zmierzają w szczególności do rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych (zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia), wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania (w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci), a także zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów. Dzięki realizacji programu możliwa także będzie standaryzacja procedur leczenia napromienianiem, uzupełnienia oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów, a także upowszechnienie metod leczenia skojarzonego, rozwój i upowszechnianie współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii. W ramach programu realizowane są także inicjatywy z zakresu rozwoju i upowszechnienia onkologii w kształceniu. Całkowite koszty programu na lata 2006-2015 to 3 miliardy zł, natomiast wydatki w 2012 r. wyniosą 250 milionów zł.

Wieloletni „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej” na lata 2011-2020 realizowany będzie w 2012 r. , na jego realizacje przeznaczono kwotę  45 mln zł., natomiast koszt całkowity wynosi 450 mln zł.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności do leczenia przeszczepieniem narządu przez wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców, zwiększenia liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku oraz rozwoju publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej, jak również zwiększenia liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy. Równocześnie realizowana będzie budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców, a także inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury i unowocześnienie zakładów opieki zdrowotnej przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy.

Ponad 559 mln zł zaplanowano na programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia. Obejmują one przedsięwzięcia związane z budową, przebudową i rozbudową następujących obiektów szpitalnych:
•    Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
•    Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu
•    Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków- Prokocim
•    Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy
•    Uniwersytecki Szpital Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
•    Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno- Dydaktyczne w Gdańsku

Program wieloletni ”Polskie sztuczne serce” na lata 2007-2012, jego całkowity koszt to  29,7 mln tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 roku zaplanowano w kwocie 2,7 mln zł. Ma on na celu opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym, jak też rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca oraz stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Wt., 17 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna