Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Udostępnianie umów zawartych z NFZ w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Udostępnianie umów zawartych z NFZ w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej fotolia.pl

Brak jest podstaw do wydania kserokopii umów na udzielenie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdyż realizacja zasady jawności umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych następuje na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która stanowi przepis szczególny w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taki wniosek wynika z uzasadnienia do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2012 r. sygn. II SAB/Wa 155/12. Uwaga! Wyrok jest nieprawomocny.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne i nakłada na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek zamieszczania na swej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem wskazanych w nich informacji, w terminie podanym w ust. 3 art. 135. Informacje dotyczące umów zawartych przez NFZ z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w P. są publikowane i okoliczność ta nie jest kwestionowana. Gdy wnioskodawca domaga się dostępu do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, przepis art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej jest niewątpliwie ustawą określającą odmienne zasady w trybie dostępu do informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Żądanie nakazania organowi rozpatrzenia wniosku o udostępnienie kopii umów zawartych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z NFZ za lata 2011 i 2012, gdyż w ocenie skarżącego publikowane informacje nie odzwierciedlają pełnych treści umów, nie może być uwzględnione.

Źródło: Orzecznictwo NSA

Pt., 2 Lst. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel