Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kolejne elementy systemu informacji w ochronie zdrowia - opisane

Kolejne elementy systemu informacji w ochronie zdrowia - opisane fotolia.pl

W ostatnim czasie w każdym miesiącu Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego otrzymywała projekty aktów wykonawczych do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia – jest to związane z koniecznością określenia minimalnych wymagań dla poszczególnych elementów systemu. Sierpień nie okazał się wyjątkiem.

Do Komisji Wspólnej trafiły:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia. Projekt ten dotyczy trzech systemów monitorowania:
  a)    Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej. System ten ma umożliwiać w szczególności:
  i)    wyszukiwanie usługodawcy udzielającego określonych świadczeń opieki zdrowotnej według wybranych kryteriów, w szczególności średniego czasu oczekiwania na udzielenie określonego świadczenia opieki zdrowotnej,
  ii)    porównywanie średniego czasu oczekiwania na udzielenie określonego  świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy usługodawcami,
  iii)    automatyczne przeniesienie użytkownika do systemu teleinformatycznego wybranego usługodawcy prowadzącego listę oczekujących na świadczenie;
  b)    Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, który ma umożliwić m.in.:
  i)    przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi,
  ii)    przekazywanie przez kierownika apteki raportów zawierających informację o obrocie i stanie posiadania określonych produktów leczniczych;
  c)    Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych ukierunkowanego na gromadzenie i przetwarzanie zbiorczych informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Obie wymienione w tytule platformy służą do obsługi poszczególnych baz. Pierwsza z wymienionych platform ma za zadanie komunikowanie się systemu z rejestrami medycznymi w celu pozyskiwania danych w nich przetwarzanych, dokonywanie aktualizacji danych w rejestrach medycznych, integrację rejestrów medycznych oraz udostępniane usługodawcom i płatnikom danych z rejestrów medycznych; druga z wymienionych platform – m.in. dostęp usługobiorców do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w systemie, przekazywanie przez usługodawców takich informacji, a także wymianę pomiędzy usługodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia.

Projekty będą opiniowane przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Pt., 17 Sp. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski