Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego fotolia.pl

Osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może być przyznane, ze środków PFRON, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Warunki uzyskania pomocy

Dofinansowanie może być przyznawane wówczas, gdy wnioskodawca:

  • nie korzystał z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka ta została w całości spłacona lub umorzona,
  • nie otrzymał bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadził tę działalność co najmniej przez okres 24 miesięcy od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Tego rodzaju wsparcie może być udzielone także osobie niepełnosprawnej będącej pracodawcą, z którą podpisana została umowa o dokonanie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, lub zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

Warunkiem udzielenia dofinansowania takim osobom, jest prawidłowe wywiązywanie się z warunków wcześniej zawartej umowy.

Wysokość pomocy

Wysokość dofinansowania określa każdorazowo umowa cywilnoprawna, która opisuje również obowiązki stron ją zawierających (umowa pomiędzy starostą i osobą niepełnosprawną).

Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Tryb postępowania, zasady udzielania pomocy

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub położenia gospodarstwa rolnego (własnego lub dzierżawionego).

Dofinansowanie może być udzielone kredytobiorcy jeden raz w roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego, niezależnie od tego kiedy był on zaciągnięty.

Pomoc tego rodzaju obejmuje oprocentowanie przypadające do zapłaty po dniu zawarcia umowy do końca roku kalendarzowego.

Dopuszcza się możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, w której znajduje się klauzula, że kredyt zostanie wypłacony kredytobiorcy po uzyskaniu przez niego pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat, zarówno kapitału jak i odsetek.

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego przyznawane jako pomoc de minimis.

Źródło: PFRON

Pon., 12 Mrz. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka