Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego apeluje o zwiększenie środków z PFRON

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego apeluje o zwiększenie środków z PFRON fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego przyjął stanowisko w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w Obszarze B.

Jak czytamy w stanowisku Konwentu, 20 września 2019 roku w życie weszła ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, czy też z obniżonym poziomem sprawności wynikającym m.in. ze stanu zdrowia, wieku lub innych przyczyn. Przepisy te stanowią istotny element rządowego programu „Dostępność Plus”, realizującego obowiązki wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Starostwie Podkarpaccy zaznaczają, że Art. 4 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami stanowi, że zadaniem państwa jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków, w tym ustawodawczych, w celu zmiany lub uchylenia obowiązujących ustaw, przepisów wykonawczych, zwyczajów i praktyk, które dyskryminują osoby niepełnosprawne. Ma to prowadzić do realizacji zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Niewątpliwie Konwencja ONZ wymienia tu urządzenia, którymi są windy osobowe.

W dalszej części stanowiska czytamy, że mając na uwadze realizację ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, urządzenia windowe muszą spełniać wiele wymogów. Muszą być dostosowane zarówno do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie narządu ruchu, wzroku, słuchu, czy też z obniżonymi funkcjami poznawczymi. Powoduje to konieczność zastosowania wielu rozwiązań technicznych, począwszy od odpowiedniej wielkości kabiny po wyposażenie w dostępne panele sterujące, system powiadamiania dźwiękowego, świetlnego i innych.

W związku z powyższym samorządy powiatowe, przystępując do realizacji „Programu wyrównania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mają na uwadze konieczność realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przyjętym stanowisku podkreślono, że projekty w ramach Programu w zakresie Obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, będą dotyczyły zakupu i wykonania wind osobowych wyposażonych w wyżej wymienione rozwiązania techniczne. Sytuacja ta powoduje znaczne nakłady finansowe po stronie projektodawcy. Po przeprowadzeniu analizy należy stwierdzić, że średni koszt wykonania tego typu inwestycji wynosi ok. 500 000 zł.

Dlatego też Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu dokonanie zmian w kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dofinansowania w Obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – do 250 000 zł oraz podniesieniu tej wysokości do 60% kosztów realizacji projektu placówek dla placówek edukacyjnych i środowiskowych domów samopomocy oraz do 50% kosztów realizacji projektu dla urzędów.

Czw., 19 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska