Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: wywiad środowiskowy na korytarzu OPS niedopuszczalny

WSA: wywiad środowiskowy na korytarzu OPS niedopuszczalny fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, rozstrzygając jedną ze spraw w zakresie opłat za umieszczenie rodzica w domu opieki, poruszył kwestię warunków, w jakich przeprowadza się wywiad środowiskowy. Wykluczył tym samym przeprowadzanie wywiadu na korytarzu OPS.

Jednym z wątków sprawy było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z osobą skarżącą decyzję na korytarzu Ośrodka Pomocy Społecznej. Skarżący wskazał, że jeden z wywiadów został tak przeprowadzony, podczas gdy byli tam obecni także inni interesanci. W takich okolicznościach był zmuszony podać dane o swojej rodzinie, chorobie matki i córki. Dlatego też odmówił kolejnej tego typu rozmowy, co organy uznały za odmowę udzielenia wywiadu środowiskowego.

Sytuacja ta została skrytykowana przez sąd w uzasadnieniu wyroku.

„Przeprowadzanie wywiadu w sprawie sytuacji finansowej i rodzinnej skarżącego w korytarzu ośrodka, w obecności innych petentów trudno uznać za właściwe i zgodne z obowiązującymi wcześniej i obecnie przepisami normującymi sposób oraz terminy przeprowadzania takiego wywiadu.” – można przeczytać w uzasadnieniu. Jak wyjaśnił dalej sąd wywiad jest to specyficzny sposób zbierania informacji o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby ubiegającej się o świadczenia, będąc podstawą ustaleń faktycznych dokonywanych w decyzji administracyjnej i poddawanych prawnej ocenie w kontekście sprawy. Następnie, skład orzekający przypomniał wymogi przeprowadzenia takiej rozmowy. Jak podkreślono, zgodnie z przepisami, przeprowadza się ją z osobą lub rodziną w miejscu zamieszkania lub pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy podmiotu uprawnionego, albo w innym terminie uzgodnionym z osoba lub rodziną, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Zdaniem sądu przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania strony umożliwia pracownikowi socjalnemu uwzględnienie indywidualnych cech, sytuacji osobistej i rodzinnej wnioskodawcy i członków jego rodziny, które mogą mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej pomocy. Na ich podstawie pracownik socjalny ma sformułować wnioski stanowiące podstawę do przyznania pomocy. Ponadto, nawet na podstawie przepisów wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19  nie dopuszczono możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego na korytarzu ośrodka pomocy społecznej, w dodatku w obecności osób postronnych.  „Taki sposób przeprowadzenia wywiadu naraża na dyskomfort osobę podającą dane dotyczące swojej sytuacji osobistej, ale także może stanowić przejaw naruszenia jej prawa do prywatności wobec innych osób mogących przysłuchiwać się udzielanym wyjaśnieniom.” – ocenił sąd. Przez to przychylił się do argumentacji skarżącego, że brak dowodu w postaci tego typu rozmowy nie mógł być uznany za odmowę przeprowadzenia wywiadu przez stronę postępowania.

Była to jedna z przesłanek powodujących, że w ocenie sądu naruszono prawo procesowe w postępowaniu administracyjnym i uchylono decyzje organów obu instancji.

Sygnatura: II SA/Ol 459/22; wyrok nieprawomocny

Sob., 19 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński