Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poniesionej zastępczo przez gminę a nieskuteczne doręczenie decyzji w sprawie ustalenia odpłatności

Zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poniesionej zastępczo przez gminę a nieskuteczne doręczenie decyzji w sprawie ustalenia odpłatności fotolia.pl

Jeżeli decyzja w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej nie weszła do obrotu prawnego na skutek nieprawidłowości przy jej doręczaniu, nie są spełnione przesłanki do wydania decyzji zobowiązującej zwrotu kwoty zastępczo wniesionej przez gminę. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 25 października 2022 r. sygn. II SA/Po 587/22.

Sąd zwrócił uwagę, że we wcześniejszej sprawie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji nie zawiera informacji o miejscu pozostawieniu tego zawiadomienia. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, ani na kopercie, nie ma żadnej adnotacji o miejscu pozostawienia korespondencji jak również nie ma informacji gdzie pozostawiono zawiadomienie o przesyłce. Nie wiadomo zatem, gdzie zawiadomienie o złożeniu pisma we wskazanym urzędzie pocztowym zostało pozostawione. W ocenie sądu wadliwie wypełnione zwrotne potwierdzenie odbioru powoduje, że nie doszło do spełnienia tzw. przesłanek domniemania, które pozwalają na przyjęcie fikcji doręczenia. 

Sąd wskazał, że pomimo wysyłania korespondencji na niewłaściwy adres jak i przy braku właściwych adnotacji o sposobie działania doręczyciela, organ niezasadnie uznał, że w stosunku do przesyłki zachodziły podstawy do przyjęcia fikcji doręczenia.

Sąd wskazał, że jeżeli skarżącemu jako jedynej stronie postępowania decyzji nie doręczono w dacie wskazywanej przez organ, to tym samym nie weszła ona w tej dacie do obrotu prawnego i nie wywołała skutków prawnych.

Decyzja objęta kontrolą  w omawiane sprawie nieprawidłowo nawiązała do rozstrzygnięcia o ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS, która ze względu na ww. nieprawidłowości, nie weszła do obrotu prawnego. Nie wiązała więc organu I instancji i nie mogła wywierać skutków wobec skarżącego.

Źródło: CBOSA

Wt., 15 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel