Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o okresach uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych

WSA o okresach uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych fotolia.pl

Do okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych zaliczane są również okresy urlopu bezpłatnego trwające nie dłużej niż 30 dni, art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz okresy pobierania zasiłku chorobowego, przypadające po ustaniu zatrudnienia art. 71 ust. 2 pkt 3 ustawy, a za te okresy nie są opłacane składki na Fundusz Pracy.

Tym bardziej do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych należy zaliczyć okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby w trakcie trwania zatrudnienia. Składki na Fundusz Pracy nie są również opłacane za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego przez okres 36 miesięcy art. 104a ustawy, za osoby zatrudnione po 50 roku życia przez okres 12 miesięcy art. 104b ust. 1 ustawy, za osoby powyżej 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) roku życia art. 104b ust. 2 ustawy, za osoby poniżej 30 roku życia przez okres 12 miesięcy art. 104c ustawy, za pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przepisy ustawy nie przewidują wyłączenia powyższych okresów niepobierania składek na Fundusz Pracy z okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nie jest więc zasadne stanowisko, że do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie wlicza się okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby ze względu na brak obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty tego wynagrodzenia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2022 r., sygn. IV SA/Wr 113/22

Źródło: CBOSA 

Pt., 18 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek