Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wynagradzanie pracowników samorządowych oraz kwota bazowa na rok 2023 - ustalenia z październikowego Zespołu ds. administracji

Wynagradzanie pracowników samorządowych oraz kwota bazowa na rok 2023 - ustalenia z październikowego Zespołu ds. administracji fotolia.pl

24 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST.

Posiedzenie Zespołu otworzył temat projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W ubiegły piątek, przedstawiona została nowa wersja projektu, która częściowo uwzględnia postulaty strony samorządowej. Z uwagi, na krótki czas, jaki strona samorządowa miała na zapoznanie się z projektem ustawy, nie odniosła się merytorycznie do nowej wersji. Ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie robocze dedykowane pracom nad ustawą. Strona rządowa i niektórzy przedstawiciele strony samorządowej wnosili o upoważnienie Zespołu ds. Administracji do wydania opinii wiążącej odnośnie projektu. Stanowczy sprzeciw tej propozycji, wyraziła przedstawicielka ZPP, która wskazała, że projekt ten jest szczególnie ważny dla samorządów, zawiera wiele nowych instytucji, zatem prace nad nim nie powinny być prowadzone w pośpiechu.

Kolejnym omówionym projektem był projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada zaangażowanie, w posiedzenia sądu asystenta rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oskarżony jest niepełnoletni. Projekt otrzymał pozytywną opinię Zespołu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Celem wydania projektu jest uzupełnienie luki prawnej jaka powstała po likwidacji Biura Ochrony Rządu, przez która z preferencyjnych stawek za użytkowanie wieczyste nieruchomości nie może korzystać Służba Ochrony Państwa. Projekt otrzymał pozytywną opinię Zespołu.

Projekty: rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, ochrony i jakości danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzenia tych szkoleń oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania, z uwagi na fakt, że znajdują się na etapie konsultacji międzyresortowych zostaną zaopiniowane na następnym posiedzeniu Zespołu.

Na posiedzenie składały się także dwa wnioski w sprawach różnych, oba złożone przez Związek Powiatów Polskich.

Pierwszy z nich dotyczył wynagradzania pracowników samorządowych. Szczegółowo na temat wniosku pisaliśmy tutaj. Jak poinformowali przedstawiciele MRiPS obecnie przygotowywany jest projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych pod względem stawek wynagrodzeń oraz ujednolicenia stanowisk w samych urzędach gmin/powiatów jak i ich jednostkach pomocniczych. Ministerstwo złożyło w tej sprawie wniosek o wpis do wykazu prac rządowych. Przedstawicielka ZPP doceniając planowaną zmianę podkreślała, że jest to tylko część zmian jaka powinna nastąpić – druga część powinna dotyczyć dyskusji nad zmianą struktury dochodów JST, z uwagi na fakt, że samorządy nawet pomimo szczerych chęci nie są w stanie samodzielnie sfinansować podwyżek wynagrodzeń, z uwagi na ich bardzo trudną sytuację finansową. Niestety pomimo próśb na posiedzeniu nie zjawili się przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Uzgodniono, że w tym temacie zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie.

Drugi temat dotyczył stanu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej na rok 2023. Jeszcze przed posiedzeniem Zespołu (20 października br.) akt został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Niestety, kwota bazowa na rok 2023 została utrzymana na poziomie kwoty z roku 2022 (pomimo drastycznej inflacji) i wyniesie 5 500 zł, pomimo tego, że pierwotna wersja projektu rozporządzenia, jakie wpłynęło do KWRiST w czerwcu opiewała na 6 134 zł. Jak wskazała przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości, zmiana kwoty wynikała, ze zmiany stanowiska i sprzeciwu Ministerstwa Finansów. Zdaniem Ministerstwa Finansów, w punktach NPP, udzielanych jest za mało porad. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że nie może sfinansować podniesienia kwoty bazowej z własnych środków, jak sugerowało to MF.

Przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości, podkreśliła, że prosi o zgłaszanie problemów, przez powiaty, z obsadą (brakiem chętnych) do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej bezpośrednio do resortu lub za pośrednictwem ZPP. Przedstawicielka ZPP zaznaczyła, że już pierwotnie zaproponowana kwota 6 134 zł, nie była kwotą satysfakcjonującą, przytaczając argumenty, o których pisaliśmy tutaj

Ustalono, że również w tym temacie odbędzie się dodatkowe spotkanie.

Pt., 28 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek