Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawarcie nowej umowy o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego. PIP wyjaśnia

Zawarcie nowej umowy o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego. PIP wyjaśnia fotolia.pl

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiedziała na pytanie dotyczące możliwości zawarcia z pracownikiem nowej umowy o pracę, w sytuacji, gdy ten przebywa na zwolnieniu lekarskim. Według niej nie ma przeszkód w tym zakresie.

Inspekcja podkreśliła, że przepisy kodeksu pracy nie zabraniają nawiązania nowego stosunku pracy w czasie zwolnienia lekarskiego. Jak wskazano, zgodnie z art. 26 kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Wynika z tego, że zawarcie umowy o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do nawiązania stosunku pracy między stronami w dniu, który strony same określiły bądź w dniu, w którym umowa została zawarta, jeżeli strony nie podały innej daty nawiązania tego stosunku.

Przywołano też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2007 r. (sygnatura akt: II PK 56/07), w którym stwierdzono, że że przepis art. 26 KP nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. Jeżeli termin rozpoczęcia pracy jest w umowie określony, to stosunek pracy powstaje w określonej dacie niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy, czy też nie przystąpi do pracy np. z powodu choroby.

Państwowa Inspekcja Pracy wskazała jednocześnie, że fakt pobierania zasiłku chorobowego w momencie zawierania kolejnej umowy o pracę nie wpływa ani na uprawnienie pracownika do tego zasiłku ani na ważność tej umowy.

Pt., 23 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński