Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwolnienie z opłaty za DPS przy opłacie ustalonej umową

Zwolnienie z opłaty za DPS przy opłacie ustalonej umową fotolia.pl

Skoro postępowanie w sprawie o zwolnienie z opłaty stanowi odrębne postępowanie administracyjne to z chwilą złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o to zwolnienie powinno zostać uruchomione właśnie takie postępowanie, którego niezbędnym elementem zgodnie z treścią powołanego wyżej art. 64 ustawy o pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt czy ustalenie tej opłaty nastąpiło w umowie czy na podstawie decyzji administracyjnej. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 24 maja 2022 r. sygn. II SA/Gl 274/22.

W rozpatrywanej sprawie, w ocenie Sądu organ I instancji dokonał błędnej wykładni art. 64 ustawy o pomocy społecznej i uznał, że wydanie decyzji zwalniającej częściowo lub całkowicie z opłaty może nastąpić tylko wtedy gdy opłata ta była wcześniej ustalona decyzją administracyjną. Organ I instancji dokonując oceny treści wniosku Skarżącej uznał, że strona złożyła wniosek o zmianę umowy, W konsekwencji tej oceny umorzył postępowanie w tej sprawie jako bezprzedmiotowe i wskazał Skarżącej w uzasadnieniu swojej decyzji, że zgodnie z § 4 pkt 2 umowy ma prawo do rozwiązania umowy. Wówczas – zdaniem organu I instancji - obowiązek wnoszenia opłaty powstanie z mocy decyzji administracyjnej po wydaniu której, można się ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności. Stanowisko organu I instancji jest dla Sądu tym bardziej niezrozumiałe, że organ I instancji decyzją już raz zwolnił stronę częściowo z ponoszenia opłaty, która była ustalona umową zawartą. Początkowa kwota odpłatności ustalona umową wynosiła 556,55 zł a ustalona decyzją 100 zł (częściowe zwolnienie w wysokości 456,55 zł). Słusznie strona podniosła więc w skardze, że takie działanie organu I instancji stanowiło zaprzeczenie wcześniejszej praktyki w orzekaniu w stosunku do jej osoby.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA

Niedz., 12 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel