Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ile dzieci przebywało w pieczy zastępczej w 2021 roku?

Ile dzieci przebywało w pieczy zastępczej w 2021 roku? fotolia.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport dotyczący pieczy zastępczej w 2021 r. Niestety, liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zwiększyła się w porównaniu do liczby z roku 2020. Najważniejsze dane z raportu, znajdują się w artykule.

Na koniec 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało 72,3 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 56,4 tys. w pieczy rodzinnej oraz 15,9 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porównaniu z 2020 r. liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zwiększyła się o 1,1%.

Na koniec 2021 r. rodzinna piecza zastępcza funkcjonowała w formie rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, których było 35 915 oraz w formie rodzinnych domów dziecka – 724 placówki. Wśród rodzin zastępczych rodziny spokrewnione stanowiły 64,2%, rodziny niezawodowe – 29,9%, a rodziny zawodowe – 5,9%.

Rodziny zastępcze

Funkcję rodziny zastępczej pełniły 18 983 małżeństwa i 16 932 samotne osoby. Rodziny, które przyjęły jedno dziecko stanowiły 72,6%, dwoje dzieci – 18,0%, troje – 5,5%, zaś czworo i więcej dzieci 3,7% wszystkich rodzin zastępczych. Aż 53,6% ogólnej liczby osób prowadzących rodziny zastępcze to osoby w wieku 51–70 lat. Rodzinne domy dziecka prowadziło 619 małżeństw i 105 samotnych osób.

Rodzinna piecza zastępcza

W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 56 357 dzieci, w tym 5 108 dzieci w rodzinnych domach dziecka. Spośród wszystkich dzieci objętych opieką 6 309 dzieci posiadało orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a 2 627 było sierotami.

Biorąc pod uwagę wiek podopiecznych umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, zarówno w rodzinach zastępczych jak i w rodzinnych domach dziecka, najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 7–13 lat (19 518) natomiast dzieci w wieku do 1 roku życia (892) stanowiły najmniej liczną grupę wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2021 r. do rodzinnej pieczy zastępczej po raz pierwszy zostało przyjętych 9 664 dzieci. W ciągu 2021 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło 6 933 dzieci w wieku do 18 roku życia.

Instytucjonalna piecza zastępcza

Na koniec 2021 r. działały w Polsce 1 273 placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1 260 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Na koniec 2021 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 15 931 dzieci. Najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 14–17 lat (7 154 dzieci). Druga co do wielkości zbiorowość to dzieci w wieku 10–13 lat (4 018 osób). Najmniej liczna była najmłodsza grupa wiekowa poniżej 1 roku (158 wychowanków). W placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało również 1 514 pełnoletnich, uczących się wychowanków.

W 2021 r. 4 530 wychowanków do 18 roku życia opuściło, z różnych powodów, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na koniec 2021 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 1 858 wychowanków niepełnosprawnych. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 1 651 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych odpowiednio - 205 i 2 osoby.

Z całością raportu GUS można zapoznać się tutaj.

Niedz., 22 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek