Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uszczelnianie "szarej strefy" na rynku pracy

Uszczelnianie fotolia.pl

Zakazane będzie zatrudnianie obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających w Polsce. Pracodawcy, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów, będą podlegać sankcjom karnym i administracyjnym. Za nielegalny pobyt cudzoziemca uważa się przebywanie w Polsce bez ważnego dokumentu.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracodawca - przed zatrudnieniem cudzoziemca - powinien zażądać okazania dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce. Dokumenty (lub ich kopie) dotyczące legalności pobytu powinny być gromadzone i przechowywane przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca. Informację o zatrudnieniu cudzoziemca pracodawca powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązujący formularz ZUS ZUA zawiera rubrykę "obywatelstwo". Informacje o zatrudnieniu cudzoziemca będą przekazywane przez ZUS do Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Umożliwi to nie tylko wykrywanie fałszywych dokumentów, ale pozwoli kompleksowo monitorować status cudzoziemców podejmujących zatrudnienie w Polsce.

Za zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce będzie groziła kara grzywny, a w szczególnych przypadkach - kara pozbawienia wolności. Projekt ustawy przewiduje również dodatkowe sankcje, np. wykluczenie na jeden rok z postępowań o udzielanie zamówień publicznych; pozbawienie - na trzy lata - dostępu do pomocy publicznej, w tym funduszy Unii Europejskiej oraz zwrot uzyskanej pomocy publicznej lub otrzymanych (w ciągu ostatnich 12 miesięcy od wykrycia przestępstwa) dotacji.

Źródło: KPRM

Pon., 26 Gr. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka