Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łódzkie. Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Łódzkie. Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu fotolia.pl

Od 20 grudnia 2021 r. do 17 stycznia 2022 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”. Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które uczestniczyć będą w projekcie muszą być objęte usługami opiekuńczymi.
Projekt zakłada świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 70% osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczących w projekcie.

W ramach kompleksowości projektu można rozwijać działania uzupełniające tj.: usługi asystenckie, działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, usługi dowożenia posiłków, transport, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego, teleopiekę.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wnioskodawca który chciałby otrzymać dofinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, musi spełniać warunki określone w procedurze realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 270 930,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90%, natomiast poziom wkładu własnego to 10%.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Czw., 25 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba