Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program „Pracujemy!” pomoże w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

Program „Pracujemy!” pomoże w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami fotolia.pl

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON zaprasza do udziału w programie „Pracujemy!”, którego celem jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, które poszukują pracy a także wsparcie zawodowe osób już pracujących. Program potrwa do czerwca 2023 roku.

Projekt jest skierowany do grupy:

  •        1000 osób z niepełnosprawnościami pozostającymi bez zatrudnienia
  •        1000 osób z niepełnosprawnościami pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku pracy

Dla każdego uczestnika zostanie opracowana diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty minimum dwoma formami wsparcia wynikającymi z opracowanego IPD. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie ZUS i/lub grupę inwalidzką), wśród których co najmniej 80% to osoby należące do jednej lub kilku poniższych grup:

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 
  • osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat,
  • zamieszkują na terytorium Polski,
  • nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w okresie od momentu przystąpienia do projektu pn. Pracujemy! do momentu zakończenia wsparcia nie będą uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • są osobami niepracującymi z niepełnosprawnością, które na etapie rekrutacji pozyskają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji),
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej szczegółów dotyczących programu znajduje się na stronie: https://www.ekon.org.pl/

Pt., 19 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska