Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

SKO powinno ściśle ustalić ostatni dzień pobytu w DPS-ie

SKO powinno ściśle ustalić ostatni dzień pobytu w DPS-ie fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Jak kształtował się stan faktyczny i na jakie kwestie zwrócił uwagę WSA w uzasadnieniu?

W ocenie Sądu organy podczas wydawania decyzji w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej nie wyjaśniły zasadniczej kwestii dotyczącej daty zakończenia przez matkę Skarżącej pobytu w DPS. W utrzymanej przez Kolegium decyzji organu I instancji odpłatność skarżącej ustalono za okres do dnia 24 lipca 2020 roku. Tymczasem już w odwołaniu Skarżąca podniosła, że okres ten został wyznaczony w sposób nieprawidłowy, gdyż jej matka przebywała w DPS tylko do 3 lipca 2020 roku. Do tej okoliczności Kolegium nie odniosło się wprost – mimo tego, że w ocenie WSA wymagała ona przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego. Jak stwierdził Sąd, przed wyjaśnieniem tej kwestii ustalanie Skarżącej odpłatności za pobyt jej matki w DPS było zdecydowanie przedwczesne. Zdaniem Sądu nie miało przy tym znaczenia, że Skarżąca dopiero na etapie skargi przedłożyła zaświadczenie Dyrektora DPS, z którego wynikała nieobecność matki Skarżącej w DPS w lipcu 2020 r., gdyż już samo podniesienie przez skarżącą zarzutu w tym zakresie obligowało Kolegium do wyjaśnienia tej kwestii oraz odniesienia się do niej w uzasadnieniu decyzji. Obowiązkiem organów jest prawidłowe oznaczenie zarówno daty początkowej nałożonego obowiązku dotyczącego ponoszenia odpłatności, a gdy pobyt w domu pomocy społecznej się zakończył, także daty końcowej tego okresu – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lipca 2021 r., II SA/Gl 319/21

Źródło: CBOSA

Pt., 20 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel