Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sytuacja osób starszych w Polsce – niepokojący trend

Sytuacja osób starszych w Polsce – niepokojący trend fotolia.pl

Główny Urząd Statystyczny wydał kolejną edycję publikacji dotyczącej sytuacji osób starszych w Polsce. W wydawnictwie scharakteryzował populację osób starszych oraz zaprezentował ich sytuację ekonomiczną oraz mieszkaniową. W opracowaniu, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, za osoby starsze przyjęto osoby w wieku 60 lat i więcej. Co wynika z raportu?

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na koniec 2019 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej przekroczyła 9,7 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 2,1%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,3%.

W 2019 r. wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku od 15 do 64 lat) wzrósł do poziomu 27,2 z 26,1 w roku poprzednim.

Na koniec 2019 r. liczba pracujących w wieku 60 lat i więcej mających jednocześnie ustalone prawo do emerytury wyniosła 503,7 tys. W stosunku do roku 2018 liczba tych osób wzrosła o 7,5 proc.

W 2019 r. przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto wypłacana z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ukształtowała się na poziomie 2327 zł i wzrosła o 4,7% w stosunku do roku 2018. Zdecydowanie niższa była przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych, która w 2019 r. osiągnęła wielkość 1292 zł (wzrost o 5,3% w skali roku). Pomimo nominalnego wzrostu emerytury w 2019 r., relacja jej wartości do średniej płacy z roku na rok sukcesywnie się zmniejsza.

Postępujące zmiany w strukturze demograficznej ludności, związane ze wzrostem udziału osób starszych, stanowią wyzwanie dla gospodarki i społeczeństwa. Proces starzenia się społeczeństwa wywiera wpływ przede wszystkim na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, opieki społecznej, zabezpieczeń społecznych, może też powodować problemy na rynku pracy, będące konsekwencją zmniejszającej się podaży zasobów ludzkich.

Więcej informacji tutaj

Źródło: GUS

Czw., 13 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła