Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skuteczność doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w ocenie NSA

Skuteczność doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w ocenie NSA fotolia.pl

Zgodnie z art. 45 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism.

Nad kwestią rozumienia powołanego przepisu pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lutego 2021 r. II GSK 43/19.

W powołanej sprawie strona skarżąca twierdziła, że pisma w toku prowadzonego postępowania zostały doręczone osobie niezatrudnionej u skarżącej. Natomiast organ podkreślił, że doręczający pismo nie ma obowiązku sprawdzenia, czy osoba, której przekazuje pismo, jest uprawniona do jego odbioru, gdyż to na jednostce spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania, a więc podjęcie takich działań, by wykluczyć możliwość odbioru pism przez osoby nieuprawnione. 

Jak ustalono na zwrotnym potwierdzeniu odbioru widniała pieczątka skarżącej jednostki oraz podpis osoby odbierającej korespondencję oznaczonej jako kierownik. NSA wskazał więc, że nie sposób zatem przyjąć, by osoba przyjmująca korespondencję przeznaczoną dla spółki i posługująca się pieczątką tej spółki, nie była upoważniona do odbioru korespondencji dla spółki. 

Jak podkreślił więc Naczelny Sąd Administracyjny przez osobą uprawnioną do odbioru pism należy rozumieć każdą osobę, która została regulaminowo, czy tylko zwyczajowo, uprawniona przez spółkę do odbierania korespondencji przychodzącej do jej siedziby. Upoważnienie do odbioru korespondencji może być udzielone w sposób dorozumiany. Mianowicie, jeżeli odbioru pisma dokonał pracownik, potwierdzając odbiór poprzez przybicie pieczątki zawierającej oznaczenie danego podmiotu wraz ze swoim podpisem, to z takiego działania można domniemywać, że był uprawniony do odbioru korespondencji.

NSA w powołanej sprawie oparł swoje stanowisko i powołał w treści uzasadnienia postanowienie z z dnia 9 lipca 2009 r., II FSK 1456/08, gdzie wskazano, że umocowanie osoby fizycznej do odbioru pism adresowanych do osoby prawnej może być dorozumiane. Nie jest konieczne posiadanie przez odbierającego korespondencję pisemnego upoważnienia do dokonania tej czynności i okazywania go w chwili działania. Umocowanie wynika niejednokrotnie z charakteru pełnionej przezeń funkcji, określonej w regulacjach dotyczących sposobu organizacji i działania danej jednostki.

Źródło: CBOSA, orzeczenie prawomocne

Pt., 16 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka