Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla cudzoziemców

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla cudzoziemców fotolia.pl

Czy cudzoziemcom przysługuje takie samo prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jak obywatelom Polski? – co do zasady tak, jednak aby je otrzymać należy spełnić kilka przesłanek.

Cudzoziemcom przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

Świadczenie przysługuje jeżeli cudzoziemiec zamieszkuje wraz z członkami rodziny na terytorium RP przez okres zasiłkowy lub świadczeniowy, w którym otrzymuje świadczenia, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co do zasady świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego rezydentowi długoterminowemu UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Od 1 października 2020 r. ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy funkcjonuje tzw. mechanizm złotówkę za złotówkę, co oznacza, że przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do świadczeń. W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Jednak, świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli obliczona przy zastosowaniu ww. mechanizmu wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł.

Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Czw., 26 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek