Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc dla rodzin zastępczych

Pomoc dla rodzin zastępczych fotolia.pl

21 i 22 października 2020 r. odbyła się w formule online konferencja „Forum Rodzicielstwa Zastępczego” zorganizowana przez Uniwersytet Opolski. Liczni prelegenci zwracali uwagę na problemy z jakimi codzienne zmagają się rodzice zastępczy w Polsce.

Konferencje rozpoczęło wystąpienie, podczas którego zwracano uwagę na potrzeby dziecka, w szczególności zaś na szacunek, potrzeby poznawania świata, zdobywania wiedzy czy potrzeby estetyczne. Jako, że wystąpienie skierowane było głównie do rodzin zastępczych skupiono się na praktycznych rozwiązaniach problemów z jakimi mogą spotkać się rodzice zastępczy.

Prelegentka zwracała uwagę na konieczność posługiwania się zdaniami złożonymi, w momencie rozmowy/kierowania poleceń do dziecka. Z jej obserwacji wynika, że wiele dzieci, których rodzice posługują się tylko równoważnikami zdań, ma problemy w szkole ze zrozumieniem poleceń nauczyciela – za dużo wyrazów w jednym zdaniu i dziecko zaczyna się gubić, bo nie jest do takiej wypowiedzi przyzwyczajone.

Ponadto omówiła przykłady dzieci, które najadają się „na zapas”, dzieci, które ciągle przytulają się do obcych osób oraz dzieci, które spały w ubraniach i nie dbały o codzienną toaletę – w tym zakresie podała szczegółowe możliwości rozwiązania każdego z problemów.

Kolejna prezentacja skupiona była na pojęciach sierot społecznych oraz szczegółowym rozwinięciem problemów z jakimi spotykają się rodzice zastępczy dzieci z syndromem FAS. W Polsce FAS stwierdza się u około 4 dzieci na 1000 urodzeń.  Dzieci, które zostały narażone na działanie alkoholu w okresie płodowym: mają problemy z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji, myślenie przyczynowo - skutkowe i abstrakcyjne nastręcza im trudności, mogą cierpieć na zaburzenia mowy oraz mieć trudności z koordynacją ruchową, napotykają trudności w dostosowaniu się do społecznych norm, radzą sobie gorzej z nauką niż ich zdrowi rówieśnicy, nie potrafią się skoncentrować na powierzonych zadaniach oraz nie panują nad impulsami i są nadreaktywne.

Zwracano również uwagę, na problem idealizowania, po dłuższym czasie pobytu w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych. Po pewnym czasie dzieci zapominają, jakie przykre sytuacje spotykały ich ze strony rodziców biologicznych i zaczynają się buntować przeciwko rodzicom zastępczym.

Prelegenci zachęcali rodziców zastępczych do udziału w grupach wsparcia. Podczas tych grup rodzice mogą wymienić się swoimi problemami oraz znaleźć wspólnie ich rozwiązania. Co warte podkreślenia, rodzice chętniej dzielą się problemami z innymi rodzicami zastępczymi, niż z pracownikami PCPR bowiem nie czują się oceniani. Ponadto ich szczere przyznanie się do problemów nie powoduje, iż PCPR zleci kontrolę ich działań.

Podczas konferencji zwracano uwagę na konieczność zapewnienia rodzinom zastępczym specjalistycznej pomocy prawnej z uwagi na złożoność i mnogość spraw z jakimi rodziny te spotykają się na co dzień i z jakimi muszą mierzyć się w postępowaniach sądowych.

Przypomnijmy, że liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2019 r. wyniosła ogółem 72 450. W roku 2019 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało ogółem 55 458 dzieci, umieszczonych w 36 632 podmiotach. Liczba rodzin zastępczych w 2019 r. wyniosła 36 164. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Polsce działało 1 139 placówek opiekuńczo – wychowawczych.  Na dzień 31 grudnia 2019 r. w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 16 992 dzieci.

Pt., 23 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek