Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Więcej podopiecznych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Więcej podopiecznych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej fotolia.pl

Z 15 do 20 powinna zwiększyć się liczba rodzin objętych opieką koordynatora. Wymaga to nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tak uznali delegaci na XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

Ocenili oni bowiem, że wprowadzenie do systemu wsparcia rodzin oraz opieki nad dziećmi instytucji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przynosi pozytywne rezultaty.

- Utworzenie nowej kategorii pracowników ośrodków pomocy rodzinie, którzy nie zajmują się przyznawaniem i realizacją świadczeń socjalnych przysługujących rodzinom zastępczym, pozwoliło na nawiązanie z tymi rodzinami bliższego kontaktu. Jest ono niezbędne dla zdobycia ich zaufania i zidentyfikowania autentycznych problemów z jakimi się borykają na co dzień. Aktywność koordynatorów we wspieraniu swoich podopiecznych praktycznie we wszystkich sferach życia, skutecznie wypełniła lukę, jaka istniała w instytucjonalnym podejściu do kwestii pieczy zastępczej, koncentrującym się głównie na wsparciu finansowym – tłumaczą samorządowcy w stanowisku Zgromadzenia Ogólnego z 10 kwietnia br.

- Największą korzyścią z utworzenia instytucji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jest możliwość bezpośredniego wspierania i pomagania rodzinie. Koordynatorzy, pozostając z rodzinami zastępczymi w relacjach pozbawionych nadmiernego formalizmu, przyczyniają się do łagodzenia dystansu między rodzicami zastępczymi a dziećmi, pomagają nawiązać prawidłowe relacje w nowym środowisku. Koordynator jest także łącznikiem i pomocnikiem w kontaktach pomiędzy rodziną zastępczą a organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej – powiatowym centrum pomocy rodzinie i innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wychowawczy – podkreślają.

Przedstawiciele powiatów zauważają, że do eliminacji barier i utrudnień przyczyniłoby się niewątpliwie zapewnienie przez powiaty środków finansowych, adekwatnych do właściwie zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zatrudnienia niezbędnej liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jednakże wobec niedoboru środków w budżetach części powiatów, wskazana jest aktywność w zakresie pozyskiwania środków z dedykowanych temu celowi dotacji budżetowych (przewidywanych do roku 2017) i z innych źródeł.

Delegaci proponują więc, aby rozważyć zwiększenie liczby rodzin, z którymi pracuje koordynator z 15 do 20.

Tłumaczą, że w ocenie większości koordynatorów objęcie opieką 20 rodzin nie spowoduje gwałtownego zwiększenia wykonywanych przez nich obowiązków; nie przełoży się to negatywnie na jakość wykonywanej pracy. Początkowo maksymalna liczba rodzin wynosiła 30, obecny zapis obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

W dużej mierze w rodzinach zastępczych po uzyskaniu pełnoletności pozostają wychowankowie rodzin niezawodowych, dzieje się tak z uwagi na zwiększoną pomoc finansową w stosunku do pomocy na kontynuowanie nauki (1000 do 500 zł). - W ich przypadku nie dokonuje się oceny sytuacji funkcjonowania, koordynatorzy mają mniej obowiązków, natomiast rodziny te wlicza się do limitu 15 – czytamy w stanowisku.

Dofinansowanie z budżetu państwa zatrudniania koordynatorów zmniejsza się z roku na rok. Często słyszy się głosy, że skoro koordynator ma pod opieką tylko 15 rodzin, to jednostki nie stać na jego zatrudnienie i organizator może powierzyć wykonywanie tych obowiązków innemu pracownikowi. - Istnieje zatem duża obawa, że po wygaszeniu dofinansowania liczba koordynatorów znacząco zmaleje – prognozuje ZPP.

Zwiększenie liczby rodzin objętych opieką koordynatora powinno, w ocenie ZPP,  przyczynić się do zwiększenia liczby koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę, a to przełoży się na stabilizację ich zatrudnienia.

Sob., 14 Kw. 2018 1 Komentarz
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska

Komentarze

kasia
0 # kasia 2018-10-08 21:36
może warto zastanowić się nad wynagrodzeniem koordynatorów albo kwestią rozliczania dojazdów do rodzin bo o tym nikt nie mówi a nie są to stawki które zachęcają do pracy :(
| | |