Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Abolicja dla cudzoziemców - od 1 stycznia 2012

Abolicja dla cudzoziemców - od 1 stycznia 2012 fotolia.pl

Od 1 stycznia 2012 roku cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie będą mieli możliwość zalegalizowania pobytu w naszym kraju. Wnioski o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie można składać przez sześć miesięcy. Możliwość zalegalizowania pobytu daje cudzoziemcom podpisana dziś (26 sierpnia br.) przez prezydenta ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.

Podstawowym wymogiem udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie nieprzerwany pobyt cudzoziemca w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 roku.

O zalegalizowanie pobytu w ramach abolicji będą mogli wystąpić także cudzoziemcy, którym przed 1 stycznia 2010 roku wydano ostateczną decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i orzeczono o ich wydaleniu. Wymogiem uzyskania przez takich cudzoziemców zezwolenia będzie ich nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 1 stycznia 2010 r.

Abolicja pozwala zalegalizować pobyt także tym cudzoziemcom, wobec których 1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na 2 lata, a nie jak w poprzednich akcjach abolicyjnych na rok. W trakcie dwóch lat cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez zezwolenia – na podstawie umowy o pracę. Złagodzono także niektóre z warunków potrzebne do zalegalizowania takiego pobytu. Odstąpiono m.in. od wymogu posiadania wystarczających środków utrzymania. Wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony trzeba będzie złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy czyli do 30 czerwca 2012 r.

Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w naszym kraju będą musieli składać wniosek o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony do wojewody, który jest właściwy ze względu na ich miejsce pobytu. Formularze wniosków dostępne są w urzędach wojewódzkich lub na stronie internetowej Urzędu Do Spraw Cudzoziemców. Wnioski należy składać do wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców we właściwym urzędzie wojewódzkim.

Źródło: mswia.gov.pl

Niedz., 28 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun