Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świadczenia niepieniężne przyznawane są na przyszłość

Świadczenia niepieniężne przyznawane są na przyszłość fotolia.pl

Wyrok NSA z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. I OSK 966/10

Przepisy art. 36 pkt 2 lit. l oraz lit. m ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) zaliczają usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. W myśl art. 106 ust.3 zdanie pierwsze tej ustawy, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek z wymaganą dokumentacją. Uregulowanie to nie obejmuje świadczeń niepieniężnych. Usługi opiekuńcze, tak jak inne świadczenia niepieniężne, mogą być przyznawane jedynie na przyszłość. Wykładnię tę wzmacnia brzmienie art. 50 ust.5 ustawy o pomocy społecznej, według którego, ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych / fot. www.sxc.hu

Pon., 24 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel