Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Plany MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach - interpelacja poselska

Plany MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach - interpelacja poselska fotolia.pl

Do Ministerstwa Edukacji skierowano interpelację poselską w sprawie organizacji i realizacji wybranych zagadnień z szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach średnich.

W wystąpieniu zwrócono się do resortu z trzema pytaniami:

 1. Czy resort przewiduje zmianę algorytmu wyliczającego wymiar etatu dla pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa w najbliższym czasie w szkołach ponadpodstawowych?
 2. Czy ministerstwo pracuje nad zwiększeniem środków finansowych dla organów prowadzących szkoły ogólnodostępne na etaty dla specjalistów?
 3. Jakie działania zamierza podjąć resort w celu pełnego zabezpieczenia specjalnych potrzeb edukacyjnych młodzieży w szkołach średnich?

Odpowiedzi udzielała Izabela Ziętka, podsekretarz stanu w MEN. Po wprowadzeniu wskazującym na stan zatrudnienia specjalistów po ustawowych zmianach w tym zakresie, pani minister dodała, że trwają kontrole prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty w zakresie realizacji ww. przepisów. Wyniki kontroli zostaną przeanalizowane pod kątem ewentualnej potrzeby zmiany obecnego brzmienia przepisów.  

Odnosząc się do kwestii finansowych, pani minister przywołała jedynie wysokości kwot, które już dotychczas w ramach części oświatowej subwencji ogólnej przekazywane były na dofinansowanie etatów specjalistów w szkołach ogólnodostępnych oraz przywołała kwoty wynikające z algorytmu podziału subwencji dedykowane pomocy psychologiczo-pedagogicznej, na zadania pozaszkolne, czy na kształcenie specjalne. 

W aspekcie planowanych przez MEN działań Izabela Ziętka wskazała, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej kontynuowane są prace nad stworzeniem
systemowych rozwiązań na rzecz podnoszenia jakości wsparcia dla wszystkich dzieci i uczniów.

Główne obszary prac dotyczą:

 1. stworzenia i wdrożenia zintegrowanego międzyresortowego systemu wsparcia dzieci, uczniów i rodzin, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny, który zakłada:
  1. zmianę sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz udzielania na tej podstawie wsparcia oraz oceny jego jakości (ocena funkcjonalna),
  2. nowy sposób finansowania potrzeb edukacyjnych uczniów oparty na wynikach oceny funkcjonalnej, a nie orzeczeniach; bardziej trafne adresowanie środków,
  3. koordynację współpracy międzysektorowej na poziomie powiatu;
 2. umocowania w prawie nowej roli szkół i placówek specjalnych (specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą), polegającej na współpracy z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi;
 3. wdrożenia superwizji dla nauczycieli i specjalistów. 

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Czw., 30 Mj. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka