Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Liczebność klas integracyjnych - interpelacja poselska

Liczebność klas integracyjnych - interpelacja poselska fotolia.pl

Do resortu edukacji skierowano interpelację poselską w sprawie liczebności klas integracyjnych.

Celem interpelacji stało się uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy istnieje możliwość zmiany przepisów w taki sposób, aby dawały dyrektorom szkół, w przypadkach szczególnych, możliwość zwiększenia liczebności oddziału integracyjnego ponad określony limit 20 uczniów?

Izabela Ziętek, podsekretarz stanu w MEN poinformowała, że założeniem tworzenia klas integracyjnych jest stworzenie warunków, w których w sposób swobodny i naturalny może następować proces integracji uczniów z niepełnosprawnością z pozostałymi uczniami danego oddziału. Ważnym elementem tych warunków jest ograniczenie liczby uczniów w oddziale oraz proporcja uczniów niepełnosprawnych do pozostałych uczniów.

Obecne przepisy umożliwiają zwiększenie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku, jeżeli uczeń uczęszczający do oddziału szkoły integracyjnej albo oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. Dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę uczniów niepełnosprawnych w danym oddziale, powyżej liczby 5, nie więcej jednak niż o 2, za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci lub uczniów uczęszczających do tego oddziału.

Pani minister dodała jednak, że przedstawiona w interpelacji propozycja umożliwienia zwiększenia łącznej liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powyżej 20 w przypadku, gdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność nie uzyska promocji do klasy programowo wyższej, zostanie uwzględniona podczas przygotowania propozycji szerszych zmian prawa oświatowego, dotyczących organizacji kształcenia, wychowania i opieki w sposób uwzględniający w szerszym stopniu zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Czw., 23 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka