Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skala nienależnie pobranego dodatku węglowego - interpelacja poselska

Skala nienależnie pobranego dodatku węglowego - interpelacja poselska fot.pixabay

Do Ministra Klimatu i Środowiska nie wpłynęły jakiekolwiek sygnały, czy zgłoszenia o nienależnie przyznawanych przez gminy dodatkach węglowych na lokale niemieszkalne - takiej odpowiedzi resort udzielił na interpelację poselską w sprawie pobierania nienależnych świadczeń z tytułu dodatku węglowego.

Jak podkreśliła minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do szczególnie uważnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dążąc do ustalenia stanu faktycznego.

Weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego i dążąc do ustalenia stanu faktycznego, niezbędne jest szczególnie zweryfikowanie takiego wniosku przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Art. 2 ust. 15b-15e daje organom rozpatrującym wnioski o wypłatę dodatku węglowego możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Jednocześnie w nowelizacji z 27 października 2022 r., wprowadzono ust. 15f-15g, które w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego pozwalają również na ustalenie, czy wykorzystywane przez gospodarstwo domowe źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania.

Zaniechanie przez organ obowiązku weryfikacji informacji zawartych we wniosku w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie tych informacji lub przyznanie dodatku węglowego pomimo posiadania wiedzy o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia przez wnioskodawcę jest obarczone odpowiedzialnością karną oraz naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Czw., 4 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka