Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Komisje senackie za odrzuceniem nowelizacji Prawa oświatowego

Komisje senackie za odrzuceniem nowelizacji Prawa oświatowego fotolia.pl

17 i 22 listopada senackie Komisje rozpatrzyły ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk 860).

Do Senatu opinię do ustawy przekazał Związek Powiatów Polskich. Z jej treścią można zapoznać się tutaj

17 listopada br. wniosek o odrzucenie ustawy przedstawiła Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Analogiczny wniosek postawiła Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej po posiedzeniu, które odbyło się 22 listopada br.

W opinii senackich legislatorów już sam tryb procedowania projektu i pominięcie ponownego rozpatrzenia ustawy z 13 stycznia 2022 r. zawetowanej przez Prezydenta naruszają przepisy Konstytucji RP. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku ograniczania prawa rodziców i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w związku z nadaniem nowych uprawnień kuratorom oświaty. Uwagę na te okoliczności zwrócił także ZPP w swej opinii. 

Na sali senackiej nie pojawili się posłowie wnioskodawcy. Ustawę zreferował minister Dariusz Piontkowski. Wysłuchano głosów przedstawicieli wszystkich zainteresowanych środowisk: rodziców, organizacji społecznych, samorządów i związków zawodowych nauczycieli. Dyskusja trwała ponad trzy godziny. 

Warto wskazać, że opinię do ustawy przekazał także Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazał, że "elementem przyzwoitej legislacji jest zachowanie właściwego trybu pracy nad ustawą. Jeżeli regulacje mają znaczący wpływ na liczne podmioty, konieczne jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. W sytuacji silnego sprzeciwu licznych grup społecznych ustawodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać społeczeństwo o słuszności proponowanych rozwiązań. Rzecznik Praw Obywatelskich z przykrością stwierdza, że w przypadku ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw warunek ten nie został spełniony w wystarczającym stopniu.".

Pt., 25 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka