Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W Sejmie o kontroli RIO ws. dochodów z mienia Skarbu Państwa

W Sejmie o kontroli RIO ws. dochodów z mienia Skarbu Państwa fot. canva

Przedstawiciele Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawili w Sejmie wyniki kontroli dotyczącej dochodów z mienia Skarbu Państwa. Skontrolowano 42 jednostki powiatowe.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawiono wyniki kontroli i wnioski Regionalnych Izb Obrachunkowych związane z problematyką dochodów budżetowych z nieruchomości Skarbu Państwa. Celem kontroli, którym zostało poddanych 42 jednostki (17 miast na prawach powiatu i 25 powiatach ziemskich), było sprawdzenie prawidłowości ustalania i pobierania tych dochodów w ramach realizacji zadania zleconego w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz rzetelności wykonywania tych zadań. W szczególności kontroli poddano:

  1. Wysokość dochodów uzyskanych ze zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, w tym prawidłowość ustalania, pobierania i windykacji należności z tytułu zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa.
  2. Prawidłowość ustalenia dochodów z tytułu potrąceń.
  3. Terminowość odprowadzania dochodów do budżetu państwa.
  4. Stan ilościowy i wartościowy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie.
  5. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
  6. Prawidłowość zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa przez starostów.
  7. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku natomiast w zakresie danych sprawozdawczych oraz działań windykacyjnych okres do czasu zakończenia poszczególnych kontroli. Jednakże w związku z sytuacją pandemiczną kontrole przeprowadzano w latach 2020 i 2021.

Koordynatorem kontroli była Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Z raportem można zapoznać się tutaj.

W posiedzeniu uczestniczył również przedstawiciel Związku Powiatów Polskich. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę, że wskazane przez RIO problemy mogą często wynikać z braku środków i sił organizacyjnych w dyspozycji starostów, co sugeruje potrzebę przedyskutowania w przyszłości proporcji podziału omawianych dochodów pomiędzy powiaty a budżet państwa. Jednocześnie zadeklarował chęć uczestnictwa Związku w ewentualnych pracach nad zmianami przepisów oraz możliwość współorganizacji z izbami obrachunkowymi szkoleń dla pracowników starostw powiatowych zajmujących się zarządem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Czw., 29 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński