Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy powiaty interesują się brakami wśród nauczycieli zawodu?

Czy powiaty interesują się brakami wśród nauczycieli zawodu? fotolia.pl

Przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Tomasz Ławniczak stwierdził, że zarządy powiatów nie rozmawiają na temat braków kadrowych wśród nauczycieli zawodu a skupiają się na problemach z pozyskaniem personelu podmiotów leczniczych.

Taki komentarz pojawił się podczas posiedzenia Komisji 7 czerwca br. kiedy to omawiano wyniki kontroli NIK na temat finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pan Przewodniczący stwierdził, że "Rzeczywiście wielką luką, nierozwiązaną przez żadną ekipę, przyznaję również, że i przez naszą ekipę, obecnie rządzącą, do której się zaliczam, jest problem nauczycieli zawodu.: Odnosząc się do samorządów dodał: "Czy zarządy, w tym przypadku powiatów, nad tym debatują? Nie debatują. Nikt się nad tym nie zastanawia. Wiesz, nad czym debatują? Nad szpitalami i lekarzami, nad tym, którego pozyskać." Kropką nad i była wypowiedź Pana Przewodniczącego, że "Nikt nie dyskutuje nad fachowcami w szkołach ze strony samorządów terytorialnych, a to jest jedno z największych wyzwań: nauczyciele zawodu w szkołach średnich."

Z tym że wyzwaniem jest pozyskanie nauczycieli zawodu nie sposób się nie zgodzić, jednakże wywody na temat braku zainteresowania samorządów brakami kadrowymi wśród tej grupy nauczycieli należy jednoznacznie skontestować. 

Pan Poseł to były samorządowiec i wicestarosta w latach 2010-2015. Oczywiście nie sposób ocenić jakie rozmowy toczyły się podczas posiedzeń zarządów, w których Pan Przewodniczący brał wówczas udział, jednak aktualnie samorządy powiatowe notorycznie zwracają się do Związku Powiatów Polskich i informują o trudnościach w znalezieniu przez szkoły zawodowe kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Między innymi z tego powodu ZPP w roku 2020 wystosowało do ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej wniosek o uwzględnienie przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej etatów osób niebędąca nauczycielami, posiadających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego (osób o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

Jak podkreślał wówczas Związek Powiatów Polskich samorządy wyrażając zgodę na zatrudnienie osób, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe kierują się troską o kształcenie uczniów w danym zawodzie, w przeciwnym razie przygotowanie praktyczne do wykonywania niektórych zawodów byłoby niemożliwe, ze względu na brak nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Skoro sam ustawodawca dopuszcza procedurę zatrudniania w szkołach osób bez przygotowania pedagogicznego na stanowisku nauczyciela, to nie zrozumiałym byłoby pominięcie tej grupy osób w naliczaniu subwencji oświatowej. Podkreślano także, że osoby, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe ucząc w szkołach realizują podstawę programową kształcenia w danym zawodzie, tym samym przygotowują uczniów do wykonywania danego zawodu (analogicznie jak nauczyciele uczący zawodu a posiadający przygotowanie pedagogiczne), a także zwykle pobierają wynagrodzenie na poziomie nauczyciela dyplomowanego.

Pomimo deklaracji, w algorytmie podziału subwencji na rok 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ujęło wnioskowanych przez ZPP zmian. Temat powrócił jednak w roku 2021. Już na początku roku 2021 Związek przypomniał o deklaracjach resortu edukacji, który wskazywał, że w przyszłości tę dodatkową kategorię osób należy uwzględnić przy podziale subwencji, aby nie była pomijana.

I tak też się stało. W projekcie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 uregulowano bowiem, że do etatów subwencyjnych (nauczyciel dyplomowany) wliczone zostały osoby niebędące nauczycielami zatrudnione na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, posiadające przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Przy uzasadnieniu zmiany wskazano, że zastosowanie takiego rozwiązania wynika z faktu, że osoby te często są wysokiej klasy specjalistami i ich wynagrodzenie jest zbliżone do wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Liczba etatów osób zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy wynosi ok. 1 tys. etatów.

Ochrona zdrowia jest tematem bardzo ważnym, jednak równie istotne dla samorządów powiatowych jest funkcjonowanie oświaty i kształcenie uczniów na jak najwyższym poziomie a szczególnie tak brakujących na rynku pracy fachowców.

Pt., 24 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka